Diploma de Postgrau en Radiologia i Ecografia Clíniques per a Fisioterapeutes

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Fonaments i bases físiques de les tècniques d'imatge
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

5 HORES PRESENCIALS I 25 HORES NO PRESENCIALS

  Interacció de la radiació amb la matèria.

  Efectes de les radiacions ionitzants i protecció radiològica.

  Bases físiques del diagnòstic per la imatge.
 • Radiodiagnòstic: radiografia convencional, tomografia computada, fluoroscòpia i densitometria.
 • Medicina nuclear: Gammagrafia.
 • Ultrasons i ecografia
 • Ressonància magnètica


 • Electrofisiologia: bases físiques i aplicació a l'electromiografia.

Mòdul:
Valoració per imatge del sistema musculoesquelètic i altres
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

36 HORES PRESENCIALS I 84 HORES NO PRESENCIALS

  Identificació i tècnica de lectura de les tècniques d'imatge

  Anatomia per la imatge i variants de la normalitat

  Tècniques d'imatge específiques en la valoració de:
 • Columna vertebral: cervical, dorsal, lumbosacra.
 • Articulació temporomandibular.
 • Cintura escapular
 • Colze i avantbraç
 • Canell i mà
 • Tòrax
 • Pelvis i maluc
 • Genoll
 • Turmell i peu


 • Diagnòstic per la imatge de patologia sistèmica que afecta l'aparell locomotor.
 • Artropaties / malalties del teixit connectiu
 • Metabolopaties
 • Altres malalties

Mòdul:
Síndromes clínics del raquis, columna lumbo-pèlvica i raonament clínic
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

27 HORES PRESENCIALS I 3 HORES NO PRESENCIALS

  Columna cervical
 • Síndrome discogènic
 • Síndrome facetari
 • Síndrome radicular
 • Estenosi de canal
 • Inestabilitat


Columna lumbar
 • Síndrome discogènic
 • Síndrome facetari
 • Síndrome radicular
 • Estenosi de canal
 • Inestabilitat

 • Dolor coxofemoral
  Sacroileitis

Mòdul:
Avaluació i aplicació clínica de la ecografia en fisioteràpia
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

54 HORES PRESENCIALS I 66 HORES NO PRESENCIALS

  Introducció a l'ús de l'ecografia en fisioteràpia

  Nocions bàsiques de l'ús de l'ecografia en fisioteràpia: bases físiques i del ecògraf

  Sonoanatomia del múscul, tendó, lligament, nervi, os, vasos i estructures articulars.

  Sonoanatomia de les regions de major prevalença en l'abordatge mitjançant pràctica d'ecografia en fisioteràpia musculoesquelètica.
 • Membre superior: espatlla, colze, canell i mà.
 • Membre inferior: maluc, genoll, turmell i peu.
 • Tronc: regió abdominal i raquis.


Valoració i tractament mitjançant feedback visual per a la reeducació del control motor a la regió abdominal.

Valoració i tractament mitjançant feedback visual per a la reeducació del control motor a la regió lumbar.
Avaluació ecogràfica de l'articulació de l'espatlla.
 • Avaluació del compartiment anterior, antero-superior, posterior.
 • Afeccions comuns de l'espatlla.
 • Avaluació ecogràfica de l'articulació del colze.
 • Avaluació del compartiment anterior, lateral, medial, posterior.
 • Afeccions comuns del colze.
 • Avaluació ecogràfica del avantbraç.
 • Avaluació del compartiment anterior, postero-lateral.
 • Avaluació ecogràfica del canell.
 • Avaluació del compartiment anterior, posterior.
 • Avaluació ecogràfica del maluc i cuixa.
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns.
 • Avaluació ecogràfica del genoll.
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns.
 • Avaluació ecogràfica del turmell i peu.
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns.
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns.
 • Inscripció