Diploma de Postgrau en Radiologia i Ecografia Clíniques per a Fisioterapeutes

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ERECFIS-M2-2018-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomats i graduats en Fisioteràpia
Objectius:
Els fisioterapeutes, com a professionals sanitaris, han de saber llegir, interpretar i saber fer un bon raonament clínic de les proves de diagnòstic per la imatge d'un pacient i idear el tractament més idoni, d'acord amb el diagnòstic del metge.

- Comprendre els principis físics del diagnòstic per la imatge.
- Coneixer els efectes de les radiacions ionitzants.
- Conèixer els perills i elements de protecció radiològica.
- Coneixer els principis físics de la electrofisiologia.
- Introduir els principals mètodes d'estudi per imatge de la patologia múscul-esquelètica.
- Aprendre la tècnica de lectura de les tècniques d'imatge.
- Identificar les imatges anatòmiques normals, les seves variants i les seves manifestacions patològiques.
- Discriminar entre falses imatges, artefactes i imatges patològiques.
- Aprendre la semiologia bàsica de les tècniques d'imatge en el sistema músculoesquelètic.
- Definir i descriure els conceptes genèrics de la patologia de l'aparell locomotor detectada mitjançant les tècniques d'imatge.
- Aprendre a interpretar les diferents tècniques d'imatge.
- Saber utilitzar el raonament clínic i complementar-lo amb les tècniques d'imatge en la presa de decisions terapèutiques.
- Coneixer les bases físiques de l'ecografia i l'ecògraf.
- Coneixer la sonoanatomia de les diferents estructures del cos.
- Aprendre la sonoanatomia de les regions de major prevalença en l'abordatge ecogràfic de l'extremitat superior, inferior i tronc.
- Aprendre a valorar i tractar la reeducació del control motor mitjançant feedback visual.
- Aprendre a avaluar les diferents articulacions i compartiments mitjançant l'ecografia.
- Aprendre a utilitzar l'ecografia dins de les competencies del fisioterapeuta.
- Desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals.
- Ser conscient de la necessitat de formar-se contínuament al llarg de tota la trajectoria professional.
Dates:
del 01/10/2018 al 07/10/9019
Horari:
Dijous i divendres de 9h a 21h i dissabtes de 9h a 20h
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan de Reus Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1850 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Coordinació acadèmica:
Cristina Adillón Camón
Docents:
Isabel Salvat Salvat
Rafael Torres Cueco
Marçal Salvadó Artells
Juan José Morant Echevarne
Luís Miguel Pina Píriz
Cristina Adillón Camón
Daniel Muñoz Garcia
Salvador Pedraza Gutiérrez
Isabel Peláez Hernández
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la FUNDAE. Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció