Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Introducció a la Psicologia Perinatal
ECTS:
2,1
Durada:
21 h.
Contingut:
 1. Introducció al model salutogènic
 2. Aproximació històrica a la psicologia perinatal
  • Construcció de la maternitat
  • Una mirada des de la psicologia de gènere
  • Els canals biològics, socials i relacionals a la maternitat
  • Aspectes psicosocials de la maternitat: construint identitats des de la concepció a la primera criança
  • Intentitats maternes i constel.lacions maternals
Mòdul:
M2. Psicologia de la fertilitat i la salut reproductiva
ECTS:
2,5
Durada:
25 h.
Contingut:
 1. Psicologíia de la salut reproductiva i desenvolupament adolescent
 2. Reproducció i fertilitat
 3. El context psicològic de la infertilitat
 4. Maternitat assistida
 5. Salut mental materna i neonatal en processos de Reproducció Assistida
Mòdul:
M3. Psicologia de la gestació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Neuroendocrinologia del comportamient matern i patern
 2. Orígens fetals de salut i malaltia
 3. Prevenció psicosocial i promoció de la salut durant la gestació
 4. Vincle prenatal
Mòdul:
M4. Psicologia del naixement, part i postpart
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
 1. El naixemenent des de una perspectiva psicològica: Diferents teories explicatives
 2. Factors i actituts en relació al part
 3. Processos psicològics del puerperi
 4. Prevenció psicosocial i promoció de la salut en el període d'exogestació
 5. Psicopatologia en el puerperi i en el postpart
Mòdul:
M5. Psicologia del dol perinatal
ECTS:
3,1
Durada:
31 h.
Contingut:
 1. Processos psicològics relatius a la pèrdua gestacional
 2. Processos psicològics relatius la interrupció voluntària de l'embaràs
 3. Intervenció en pèrdua i dol 
 4. Grups de recolzament al dol
Mòdul:
M6. Psicologia del recent nascut
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
 1. El nadó: característiques generals i exàmens clínics
 2. Capacitats, competències i comportament del nounat
 3. Avaluació i atenció psicològica el nadó a terme i la seva família
 4. El nadó prematur: conseqüències de néixer abans d'hora Mètodes d'intervenció en la prematuritat: mare cangur i programa NIDCAP ( "Cures centrades en el desenvolupament")
Mòdul:
M7. Psicologia i lactància
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 1. Fisiologia i components de la lactància materna
 2. Per què alleten les dones?
 3. Models teòrics de salut aplicats a la lactància
 4. La lactància materna com a agent protector de la salut mental de la diada mare-nadó
 5. Grups de suport a la lactància
Mòdul:
M8. Psicologia de la primera criança
ECTS:
2,3
Durada:
23 h.
Contingut:
 1. La primera hora de vida del nadó
 2. Vincle afectiu i teoria de la inclinació
 3. La relació i el paper del pare o parella de criança
 4. Models de parentalitat i criança
 5. Grups de suport a la criança
Mòdul:
M9. Maternitats adolescents i migrants
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 1. Maternitats adolescents.
 2. Maternitats migrants
Mòdul:
M0. Aspectes generals i organització del postgrau
Contingut:
.
Mòdul:
M10. Evaluació psicològica en el període perinatal
ECTS:
,8
Durada:
8 h.
Contingut:
 1. El procés d'avaluació a la Psicologia Perinatal
  • La'ntrevista psicològica aplicada a l'àmbit perinatal
  • L'anàmnesi i història clínica a la Psicologia Perinatal
  • Principals instruments d'evaluació a la Psicologia Perinatal
 2. Habilitats del professional de la psicologia perinatal 
Mòdul:
M11. Intervenció psicològica i psicoterapèutica a la maternintat i les seves aplicacions
ECTS:
5,2
Durada:
52 h.
Contingut:
 1. Intervenció durant la gestació
 • Comunicació de males notícies
 • L'embaràs després de la pèrdua(es)
 • La maternitat després d'abús o agressió sexual
 • La maternitat després del part/cesària traumàtics
  • Intervenció grupal tras part/cesària traumàtic
 1. Intervenció en reproducció assistida
 2. Intervenció en puerperi, postpart i exogestació
 3. Intervenció en processos traumàtics
Mòdul:
M12. Intervenció psicosocial a la maternitat i les seves aplicacions
ECTS:
2,3
Durada:
23 h.
Contingut:
 1. Models d'atenció psicosocial i promoció de la salut perinatal des de la gestació fins el primer any de vida
 2. Models d'intervenció basats en l'experiència interdisciplinar
 3. Programes d'intervenció i prevenció psicosocial per a dones gestants en risc de vulnerabilitat
 4. Maternitat i interculturalitat. Perspectives en intervenció clínica i psicosocial
 5. Parentalitat positiva
Mòdul:
Treball de fi de postgrau
ECTS:
1,2
Durada:
12 h.
Contingut:
.