Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÓDULO 0. ASPECTES GENERALS I ORGANITZACIÓ DEL POSTGRAU
Contingut:
.
Mòdul:
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA PERINATAL
ECTS:
2
Durada:
23 h.
Contingut:

1. Introducció al model salutogènic
2. Aproximació històrica a la psicologia perinatal

 • Conceptes bàsics en psicologia perinatal
  • Salut primal
  • Models de parentalitat i família
 • Construcció de la maternitat
  • Una mirada des de la psicologia de gènere
  • Els canals biològics, socials i relacionals en la maternitat
  • Aspectes psicosocials de la maternitat: construint identitats des de la concepció a la primera criança
  • Identitats maternes i constel·lacions maternals
Mòdul:
MÓDULO 2. PSICOLOGIA DE LA FERTILITAT I LA SALUT REPRODUCTIVA
ECTS:
3
Durada:
25 h.
Contingut:

1. Psicologia de la salut reproductiva

 • Aspectes psicològics relacionats amb els processos de fertilitat i concepció

2. Maternitat assistida

 • Salut mental materna i neonatal en processos de reproducció assistida
Mòdul:
MÓDULO 3. PSICOLOGIA DE LA GESTACIÓ
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

1. Neuroendocrinologia del comportament matern i patern
2. Prevenció psicosocial i promoció de la salut durant la gestació: una mirada des de la salutogènesi
3. Orígens fetals de salut i malaltia
4. Vincle prenatal i instruments d'avaluació
5. Pèrdua gestacional
6. Interrupció voluntària de l'embaràs

Mòdul:
MÓDULO 4. PSICOLOGÍA DEL NAIXEMENT, PART I POSTPART
ECTS:
4
Durada:
35 h.
Contingut:

1. El naixement des d'una perspectiva psicològica: Diferents teories explicatives
2. Factors i actituds en relació al part
3. Prevenció psicosocial i promoció de la salut en el període de exogestación
4. Psicopatologia en el puerperi i en el postpart: Etiologia i diagnòstic

Mòdul:
MÓDULO 5. PSICOLOGÍA DEL RECENT NASCUT
ECTS:
3
Durada:
32 h.
Contingut:

1. La primera hora de vida del nadó
2. El nadó: característiques generals, capacitats i comportament
3. El nadó prematur: conseqüències de néixer abans d'hora
4. Mètodes d'intervenció en la prematuritat: mare cangur i programa NIDCAP
5. Instruments d'observació i avaluació del període neonatal
6. Alimentació del nadó

 • Fisiologia i components de la lactància materna
 • Per què alleten les dones? Models teòrics de salut aplicats a la lactància
 • La lactància materna com a agent protector de la salut mental de la diada mare-nadó
 • Grups de suport a la lactància
Mòdul:
MÓDULO 6. PSICOLOIA DE LA PRIMERA CRIANÇA
ECTS:
2
Durada:
24 h.
Contingut:

1. Vincle afectiu i teoria de la inclinació

 • Imprinting, vincle afectiu, l'afecció i les primeres necessitats de la diada mare-nadó
 • Contacte i exogestación: importància per al desenvolupament humà
 • La relació i el paper del pare o parella de criança

2. Models de parentalitat i criança

 • Avenços en recerca i criança: Parentalitat positiva.
 • Grups de suport a la criança
Mòdul:
MÓDULO 7:MATERNITATS ADOLESCENTS, MIGRANTS, AMB ALTRES CAPACITATS
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
1. Análisis y aspectos psicosociales de otras realidades
2. La protección y la seguridad del bebé, de la madre y de la familia
3. Madres resilientes.
Mòdul:
MÓDULO 8. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN ELPERÍODO PERINATAL
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:

1. El procés d'avaluació en Psicologia Perinatal

 • L'entrevista psicològica aplicada a l'àmbit perinatal
 • L'anamnesi i història clínica en Psicologia Perinatal
 • Principals instruments d'avaluació en Psicologia Perinatal
 • Habilitats del/a psicòleg/a perinatal

2. Intervenció durant la gestació

 • Comunicació de males notícies
 • L'embaràs després de la pèrdua (s)
 • L'embaràs després d'abús o agressió sexual
 • L'embaràs després del part / cesària traumàtics
  • Intervenció grupal després part / cesària traumàtic

3. Intervenció en reproducció assistida
4. Intervenció en puerperi, postpart i exogestación

 • Intervenció en depressió postpart

5. Intervenció en pèrdua i dol

 • Grups de suport al dol

6. Intervenció en trauma

Mòdul:
MÓDULO 9. INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA I PSICOTERAPÈUTICA A LA MATERNITAT I LES SEVES APLICACIONS
ECTS:
7
Durada:
68 h.
Contingut:

1. Anàlisi i aspectes psicosocials d'altres realitats
2. La protecció i la seguretat del nadó, de la mare i de la família
3. Mares resilients

Mòdul:
MÓDULO 10. INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL A LA MATERNITAT I LES SEVES APLICACIONS
ECTS:
2
Durada:
19 h.
Contingut:
 1. Models d'atenció psicosocial i promoció de la salut perinatal des de la gestació fins al primer any de vida
 2. Models d'intervenció basats en l'experiència interdisciplinar
 3. Programes d'intervenció i prevenció psicosocial per a dones gestants en risc de vulnerabilitat
 4. Maternitat i interculturalitat. Perspectives en intervenció clínica i psicosocial
 5. Maneig terapèutic de grups de pares. Noves eines d'intervenció.
Mòdul:
TRABAJO DE FIN DE POSGRADO
ECTS:
1
Durada:
16 h.
Contingut:
.

Inscripció