Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPERINEP-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

La formació en Psicologia Perinatal sorgeix de la necessitat que existeix en aquest àmbit de la psicologia de professionals qualificats, i de la demanda formativa al respecte.

La recerca actual està posant de manifest la importància que tenen els períodes de gestació, naixement i primera infància per a la salut mental i la vida emocional de l’ésser humà.

Durant aquest període es donen esdeveniments que requereixen d’intervenció psicològica específica per pal·liar els possibles efectes que puguin tenir tant per a la mare com per al/la fill/a.

En aquest sentit, el Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal és un postgrau pioner a l'Estat espanyol pel que fa a l'estudi especialitzat del període de gestació, naixement i primera criança des d’una perspectiva psicològica i de promoció de la salut, parant tota la atenció en tots els processos psicològics que es donen en aquest periode.

A més a més, aquesta formació pretén oferir educació en intervenció individual, grupal i psicosocial específica durant aquest període, per tal de promoure la salut mental de la mare, el bebè i, en última instància, la família.

Tots els continguts del postgrau estan basats en la evidència científica actual.

Adreçat a:
Graduats o llicenciats en Psicologia o Medicina amb especialitat en Psiquiatria.
Objectius:
Formar professionals especialistes en l'abordatge dels aspectes psicològics subjacents als processos de fertilitat, gestació, part, postpart, maternitat i primera criança, des d'una mirada centrada en la psicologia de gènere i la promoció de la salut.
Sortides professionals:

1. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de fertilitat.
2. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de reproducció assistida.
3. Intervenció i acompanyament psicològic en embaràs, post-part, criança i lactància.
4. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de dol i pèrdua gestacional.
5. Dinamització de grups de dol, maternitat i criança.
6. Acompanyament i suport a professionals de la salut reproductiva en la dinamització de grups de preparació al part, grups de post-part i lactància.
7. Intervnció psicosocial en tot el procés d'embaràs, part, postpart i criança.

Dates:
del 13/10/2017 al 31/10/2018
Horari:
Les sessions presencials es realitzaran els següents caps de setmana, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 i diumenges de 9 a 15 h.:
14 i 15 d'octubre de 2017
25 i 26 de novembre de 2017
20 i 21 de gener de 2018
17 i 18 de març de 2018
26 i 27 de maig de 2018
7 i 8 de juliol de 2018
Ubicació:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Impartició:
semipresencial
Durada:
31 ECTS
Preu:
2400 €
Direcció:
Carmen Hernández Martínez
Docents:
Carmen Hernández Martínez
Gabriella Bianco
Carme Costas Moragas
Sara Jort Povea
María Ramos González
Claudia Patricia Roncallo Andrade
Diana Sánchez Sánchez
Cristina Silvente Troncoso
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Entitats col·laboradores:


Asociación Española de Psicología Perinatal

Temari del curs