Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPERINEP-A4-2020-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

La recerca actual està posant de manifest la importància que tenen els períodes de gestació, naixement i primera infància per a la salut mental i vida emocional de l’ésser humà. Durant aquest període es donen esdeveniments que requereixen d’intervenció psicològica específica per, per una banda, a pal•liar els possibles efectes que puguin tenir tant per a la mare com per al/la fill/a; com per una altra banda promocionar la salut tant de la gestant com del fetus.
A l'actualitat, no existeix una formació de postgrau que treballi els processos psicològics relacionats amb la fertilitat, gestació, part, postpart i criança. En el curs que es proposa a continuació es treballarà el període de gestació, naixement i primera criança des d’una perspectiva psicològica y de promoció de la salut, parant tota la atenció en tots els processos psicològics que es donen en aquest període. A més a més, aquesta formació pretén oferir formació en intervenció individual, grupal i psicosocial específica durant aquest període per tal de promoure la salut mental de la mare, el bebè, i en última instància, la família.
Tots els continguts del curs estan basats en la evidència científica actual.

Adreçat a:
Graduats o llicenciats en Psicologia o Medicina amb especialitat en Psiquiatria.
Objectius:
Formar professionals especialistes en l'abordatge dels aspectes psicològics subjacents als processos de fertilitat, gestació, part, postpart, maternitat i primera criança, des d'una mirada centrada en la psicologia de gènere i la promoció de la salut.
Competències professionals:

 1. Conèixer el període perinatal i tots els processos psicològics que es donen.
 2. Adquirir i desenvolupar un concepte d'intervenció basat en la promoció de la salut.
 3. Conèixer el marc d'actuació del psicòleg perinatal i les diferents possibilitats de treball en xarxa amb altres professionals tant de l'àrea de la salut, educació, serveis socials, etc.
 4. Conèixer les diferents alternatives d'intervenció clínica i psicosocial durant els processos de fertilitat, gestació, preparació al part, post part, maternitat, criança i vincle.
 5. Conèixer la recerca actual sobre psicologia perinatal per basar la seva pràctica professional en aquests coneixements.

Sortides professionals:

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de fertilitat.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de reproducció assistida.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en embaràs, post-part, criança i lactància.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de dol i pèrdua gestacional

 • Dinamització de grups de dol, maternitat i criança.

 • Acompanyament i suport a professionals de la salut reproductiva en la dinamització de grups de preparació al part, grups de post-part i lactància

 • Intervenció psicosocial en tot el procés d'embaràs, part, postpart i criança.

Dates:
del 21/09/2020 al 28/09/2021
Horari:

Les sessions presencials es faran en cap de setmana.

Les sessions es duran a terme els següents dies:

03/10/2020 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

04/10/2020 – 9:00 - 15:00.

21/11/2020 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

22/11/2019 – 9:00 - 15:00.

30/01/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

31/01/2021 – 9:00 - 15:00.

13/03/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

14/03/2021 – 9:00 - 15:00.

24/04/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

25/04/2021 – 9:00 - 15:00.

05/06/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

06/06/2021 – 9:00 - 15:00.

Ubicació:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Plànol de situació:

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
2400 €
Direcció:
Carmen Hernández Martínez
Docents:
Carmen Hernández Martínez
Carme Costas Moragas
Sara Jort Povea
María Ramos González
Claudia Patricia Roncallo Andrade
Diana Sánchez Sánchez
Cristina Silvente Troncoso
Gabriella Bianco
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia

Temari del curs

Inscripció