Diploma de Postgrau en Producció i Realització de Continguts per a Televisió

 • Curs obert
 • Curs presencial
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
La producció de continguts per a televisió
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

6.1. La producció industrial de grans formats
6.2. Continguts més enllà de la televisió
6.3. Continguts per a marques. Branded Content
6.4. Continguts transmedia

 • Les xarxes socials i el cas “Cachitos de Hierro y cromo”

6.5. Diversificació de serveis en l’empresa audiovisual 
6.6. Entreteniment i la producció a la televisió local. La televisió de proximitat

 • Relació de la producció amb a creació de continguts i amb la realització
 • El paper del productor i del productor executiu. Definició de tasques
 • Introducció al procés complet de producció: de la preproducció a l’emissió d’un programa 
 • Els equips de treball. Recursos humans i tècnics. 
 • Organització i models de treball. Eines per dissenyar i controlar el procés. 
 • El pressupost. Mecanisme de disseny, control i anàlisi de la producció. Control administratiu. 

6.7. Grans produccions d’entreteniment a la televisió

 • El productor i l’entorn de producció. Franges horàries i pressupostos assignats
 • Revisió d’aspectes legals, econòmics, de RRHH i recursos tècnics
 • Pros i contres de la producció industrial. La diversitat de les productores de televisió
 • El rol de les productores i el rol de la cadena
 • Tipus de programes des del punt de vista de la producció. Eficàcia/eficiència dels equips
 • Escepcificitats: gameshow, infoshow, magazine, latenights, debats, talents, gales, realities
 • Procés de producció en els grans formats. Pla de treball. 
 • Altres possibilitats dins del món de la producció audiovisual: esdeveniments, exposicions, app’s...

6.8. Disseny de pressupostos en el desenvolupament de formats. 

 • Format i pressupost senzill. Format i pressupost complex. 
 • Procés complet de gestió de pressupostos
 • Pla de treball. Reunions. Control de costos.

6.9. Anàlisi de casos: pressupost de realities, de magazines de plató, de talent shows, de concursos... 

Mòdul:
Realització i disseny tècnic
ECTS:
5
Durada:
46 h.
Contingut:

2.1.    Introducció a la tècnica de producció i realització de televisió

 • L’estudi de televisió i l’equip humà. Realització i els gèneres
 • Realització amb una càmera, ENG i multicàmera. El control de realització. La postproducció.

2.2.    La realització i els gèneres d’entreteniment

 • El directe, el gravat i el fals directe
 • Talk shows (entrevistes i debats), magazines i concursos. 
 • Reality show, talent show, musicals, gales i grans esdeveniments en directe

2.3.    L’escaleta de realització
2.4.    Visita a plató: control de realització i unitat mòbil. Pràctica 

 • La càmera: plans i guió tècnic
 • Composició de i tipus de pla. Òptiques. Moviments de càmera. Control de càmera. Guió tècnic. 

2.5.    La llum i l’espai: instruments narratius

 • Narrativa de llum. L’espectacle visual. La càmera i la llum, disseny, estils, nous materials, alta definició... 
 • La il·luminació a la TV: una càmera o multicàmera. Intensitat, qualitat, filtres, temperatura del color... 
 • L’espai i l’escenografia: disseny posicions de càmeres, àrees tècniques, materials, pantalles i projeccions. 
 • Lectura de plans d’un decorat: planta i alçat. 

2.6.    Visites tècniques a plató

 • Visita a plató: atenció a l’espai. Escenografia i posicions de càmera. Pràctica
 • Visita a plató Mediapark: l’intercom. Interrelació i estructura de l’equip humà. 

2.7.    Els vídeos. Pràctica de contingut i realització. Escaleta de contingut i tècnica de vídeo. 
2.8.    Seguiment de rodatge i edició de vídeos. 
2.9.    Disseny de realització de vídeos
2.10.   Pràctica completa d’equips tècnics i realització I al plató d’Ahora Caigo

Mòdul:
La tècnica en el context de la televisió
ECTS:
6
Durada:
54 h.
Contingut:

8.1. Introducció: captació, ingesta, post-producció i entrega. 
8.2. Conceptes tècnics importants. 

 • Pràctica amb càmera i òptiques
 • Pràctica amb càmera ENG
 • La càmera d’estudi. Pràctica
 • Visió ràpida dels suports de càmera 
 • Espai per muntar un chroma. El switcher. Pràctica amb mesclador i chroma key
 • VTR’s. Sistemes de gravació
 • Monitors. Control de càmera i control tècnic. 
 • L’intercom. 
 • Infografia i jocs: polsadors, llums, trampilles... 
 • Configuracions de l’emissió en directe

8.3. So i microfonia. 

 • Taules de mescles. Altaveus i amplificació. 
 • Programa gravat versus programa en directe
 • Muntatge

8.4. Pràctica completa de d’equips tècnics i realització II al plató d’Ahora Caigo. 
8.5. Formats de vídeo i àudio. Eines de postproducció. L’entorn de treball AVID. 

 • Organització del material dins d’un projecte. 
 • Edició de vídeo
 • Ingesta i gestió de continguts. Edició en el timeline. Multicàmera. 
 • Eines d’àudio. Efectes. 
 • Finalització i lliurament del material. 
 • Correcció de color. Exportació. Control de qualitat. Entrega del client. 
 • Arxiu digital de continguts. Fluxes de treball en postproducció.

8.6. El grafisme. La imatge relacionada i l’estètica en tots els aspectes de formats. 
8.7. Estètica. El decorat de plató. Il·luminació. 
8.8. Visites i seguiment de platós. 

The online online HTML editor . They are all free online tools.

Mòdul:
Creació i desenvolupament de formats. Les fases de producció
ECTS:
7
Durada:
64 h.
Contingut:

9.1. El procés de desenvolupament d’un format.

 • Adaptació de propostes de contingut a diferents cadenes
 • Desenvolupament i configuració del projecte. Disseny de contingut. Disseny tècnic.
 • Elaboració del dossier de venta a les cadenes
 • Coordinació del disseny del projecte en relació a tots els departaments

9.2. La bíblia. Com s’elabora la bíblia d’un format?

 • Desenvolupament de la bíblia, dossier de treball.

9.3. Coordinació musical als programes de repertori musical

9.4. Creativitat i guió a la televisió d’entreteniment. De l’escaleta al guió.

 • Els conceptes creatius. Tècniques i escriptura de guió

9.5. Seguiment pràctic del desenvolupament del projecte

9.6. Preparació dels pitchings

9.7. Tutories per departaments: contingut, realització, pressupost, grafisme

Mòdul:
Projecte B / Segona part
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

10.1. Creació i desenvolupament del contingut, disseny de producció i tècnic d’un format d’entreteniment.

 • Ideació, disseny, formateig, preproducció i pitching d’un format de televisió macro-gènere d’entreteniment per presentar a les cadenes de televisió.
 • Es desenvoluparà la bíblia completa, junt amb els aspectes de producció, realització i pressupost, així com el dossier de venta del format final i el seu pitching per al recorregut professional

Inscripció