Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Diplomats o Graduats en Infermeria
Codi:
EDPQIQS-A8-2020-15
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Adquirir competències especifiques del professionals a l'àrea quirúrgica: relacions pacient-família i amb el equip.
Adquirir coneixements pel maneig de procediments quirúrgics i aparellatge i cura del pacient vetllant per l'aplicació dels principis ètics.
Informació addicional:
Notícies:

Nota important


El Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan pel curs 2020-21 manté la seva modalitat presencial.


En el cas d'emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant el curs, s'adaptarà l'activitat docent i l'avaluació per a que es pugui dur a terme a distància d'acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents.

Direcció:
Sagrario Acebedo Urdiales
Coordinació acadèmica:
Isabel Font Jimenez
Docents:
Sagrario Acebedo Urdiales
Carme Vives Relats
Meritxell Guillemat Marrugat
Pilar Fortuny Tàpias
Carme Ferré Grau
María Jiménez Herrera
M. Jesús Aguarón García
Carme Ortega Segura
Cristina Bagés Fortacín
Jose Antonio Medina Lavela
Montserrat Pérez Baena
Josefa Nievas Sanchez
Anna Vallverdú Rivero
Enric Contreras Barbeta
Alba Manzanedo Del Arco
Gonzalo Miguez
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Olga Ramiro Ruiz
Elma Olalla Azcarate
Maria Jose Valencia Veloso
Maria Lourdes Bausells Cuello
Maria Flores Royo
Carmen Maria Holgado Pascual
Pablo López Ojeda
Sonia Noeli Ginel Aldana
Sandra Garcia Arroyo
Antonio Puyuelo Calvo
Teresa Llop Margalef
Eduardo Garcia Urgel
Cristina Arce Herrera
Oscar Gustavo Lafuente Casado
Raquel Franco Valenzuela
Beatriz Vallejo Argueso
Carme Bes Fuster
Nadia Ríos Suárez
Elena Ostos Roldán
Maria Figueras Margalef
Maria Del Mar Cabistañ Dubrule
Mª De La Soledad Esteban Ergueta
Raquel Martinez Romero
Juana Maria Herrera Calderón
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 20/01/2021 al 20/12/2021
Horari:
Dimecres de 9 a 14.30 h.
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Preu:
2180 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  


Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 65
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció