Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPQIQS-A8-2020-15
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomats o Graduats en Infermeria
Objectius:
Adquirir competències especifiques del professionals a l'àrea quirúrgica: relacions pacient-família i amb el equip.
Adquirir coneixements pel maneig de procediments quirúrgics i aparellatge i cura del pacient vetllant per l'aplicació dels principis ètics.
Informació addicional:
Dates:
del 07/10/2020 al 20/10/2021
Horari:
Dimecres de 9 a 14.30 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2180 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Sagrario Acebedo Urdiales
Coordinació acadèmica:
Isabel Font Jimenez
Docents:
Sagrario Acebedo Urdiales
Carme Vives Relats
Meritxell Guillemat Marrugat
Pilar Fortuny Tàpias
Carme Ferré Grau
María Jiménez Herrera
M. Jesús Aguarón García
Carme Ortega Segura
Cristina Bagés Fortacín
Jose Antonio Medina Lavela
Montserrat Pérez Baena
Josefa Nievas Sanchez
Enric Contreras Barbeta
Alba Manzanedo Del Arco
Gonzalo Miguez
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Olga Ramiro Ruiz
Elma Olalla Azcarate
Maria Jose Valencia Veloso
Maria Lourdes Bausells Cuello
Maria Flores Royo
Carmen Maria Holgado Pascual
Pablo López Ojeda
Sonia Noeli Ginel Aldana
Belinda Casafont Jimenez
Sandra Garcia Arroyo
Antonio Puyuelo Calvo
Eduardo Garcia Urgel
Cristina Arce Herrera
Oscar Gustavo Lafuente Casado
Raquel Franco Valenzuela
Beatriz Vallejo Argueso
Carme Bes Fuster
Nadia Ríos Suárez
Elena Ostos Roldán
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció