Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPQIQS-A8-2019-14
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomats o Graduats en Infermeria
Competències professionals:
- Ajudar a mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient quirúrgic.
- Posar en pràctica principis de seguretat, que incloguin la ergonomia, la mobilització i maneig del pacient, el control de la infecció i procediments de reanimació.
- Gestionar el cuidatge integral del pacient en el procés quirúrgic incloent la seva família posant especial èmfasi en els cuidatges emocionals i del confort
- Aplicar els coneixements i la tecnologia en el cuidatge del pacient quirúrgic.
Sortides professionals:

Superar aquest postgrau et capacita per a treballar en entorns quirúrgics.

Dates:
del 02/10/2019 al 16/10/2020
Horari:
Dimecres de 9 a 14.30 h.
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2180 €
Direcció:
Sagrario Acebedo Urdiales
Carme Vives Relats
Isabel Font Jimenez
Coordinació acadèmica:
Isabel Font Jimenez
Docents:
Sagrario Acebedo Urdiales
Carme Vives Relats
Ana Bernadas Peñalver
Meritxell Guillemat Marrugat
Pilar Fortuny Tàpias
Carme Ferré Grau
Tere Mari Muñoz Villarejo
María Jiménez Herrera
Cristina Bagés Fortacín
Jose Antonio Medina Lavela
Josefa Nievas Sanchez
Enric Contreras Barbeta
M.Genoveva Gisbert Peralta
Alba Manzanedo Del Arco
M.Pilar Beguiristain Barandiaran
Gonzalo Miguez
Isabel Font Jimenez
Rafael Andreu Pla
Olga Ramiro Ruiz
Elma Olalla Azcarate
Maria Jose Valencia Veloso
Angels Prieto Camara
Maria Lourdes Bausells Cuello
Maria Flores Royo
Carmen Maria Holgado Pascual
Pablo López Ojeda
Sonia Noeli Ginel Aldana
Belinda Casafont Jimenez
Sandra Garcia Arroyo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs