Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPPAINS-A6-2020-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Professionals d'infermeria.
Objectius:
Dotar a professionals d'infermeria dels coneixements i habilitats formatives adients per donar l'assistència sanitària específica que l'infant, l'adolescent i la seva família necessiten en el seu estat més vulnerable, la malaltia.
Competències professionals:
-Donar assistència sanitària, garantint els drets dels infants a la dignitat, a la privacitat, a la intimitat, a la confidencialitat i a la capacitat de decisió tant del nen, com de la seva família.
-Conèixer els processos fisiopatològics més prevalents en l’infant i l’adolescent
-Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar als estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
-Capacitat d’assistir a l’infant i/o a l’adolescent en situacions de risc vital
-Habilitat per a realitzar procediments i tècniques específiques per l’infant i/o l’adolescent amb problemes de salut, coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
-Conèixer els fàrmacs d’ús més habituals a pediatria. Demostrar habilitat per a preparar i administrar amb seguretat aquests fàrmacs.
-Habilitat per a identificar situacions de risc vital, dolor, sofriment, malaltia, risc psicosocial, i/o mort i saber respondre davant d’elles.
-Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
Informació addicional:
Sortides professionals:

-Centres hospitalaris: àrees pediàtriques com planta de pediatria, cirurgia pediàtrica, oncologia-hematologia pediàtrica, cremats pediàtrics, nefrologia i cardiologia pediàtrica, Neonatologia, Unitat de Cures Intensives Neonatals i Pediàtriques, urgències pediàtriques i qualsevol altre servei i/o consulta externa relacionada amb l’atenció al nadó, infant i/o adolescent.
-Serveis d’Emergència Mèdica Pediàtrica.

Dates:
del 02/11/2020 al 09/11/2021
Horari:
9 classes presencials, 1 dilluns/mes (09:00-14:30 i 15:30-18:30)
Ubicació:
Campus Catalunya
Plànol de situació:

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2150 €
Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Leticia Bazo Hernández
Docents:
María Jiménez Herrera
Leticia Bazo Hernández
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen i l'adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció