Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Fitxa Tècnica

Codi:
EPPAINS-A5-2019-5
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Professionals d'infermeria.
Objectius:
Dotar a professionals d'infermeria dels coneixements i habilitats formatives adients per donar l'assistència sanitària específica que l'infant, l'adolescent i la seva família necessiten en el seu estat més vulnerable, la malaltia.
Sortides professionals:

 Infermeria Pediàtrica


Infermeria de cures intensives pediàtriques


Infermeria d’urgències pediàtriques


Dates:
del 04/11/2019 al 17/06/2020
Horari:
Classes presencials els dilluns (09:00-14:30 i 15:30-18:30) entre novembre 2019 i juny 2020. (veure calendari)
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2150 €
Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Leticia Bazo Hernández
Docents:
Joaquin Escribano Subías
María Jiménez Herrera
Josep Perapoch López
Elena Mateo Zapata
Jéssica Cantos Gil
Leticia Bazo Hernández
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Ana Negre Loscertales
Mª Pilar Gutiérrez Barceló
Alba Quesada Vargas
Elisabet Jiménez Molina
Isaac Moll Adrián
Mª José Cabañas Poy
Noemí Sañudo Gargallo
Ana Maria Sánchez Reyes
Mª José Muñoz Blanco
Amparo Montoya Alcolea
Anna Gil De Avalle Muñoz
Raquel Rodríguez Gil
Esther Videgain Bea
Maria Padro Hernandez
M.Angeles Aceituno López
Estrella Gargallo Monforte
Maria Purificacion Casanova Angulo
Patricia Rubio Garrido
Amanda Secorun Torres
Gemma March Mateu
Cristobal Añez Simon
Miguel Garcia Fernandez
José Miguel Martínez Rubio
Moises Alvarez Carvajal
Raquel Guerra Navas
María José Martínez Martínez
Silvia Barrio Santome
Cesar Ruiz Campillo
María Luisa Cebrian Batalla
Fátima Camba Longueira
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen i l'adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs