Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Fitxa Tècnica

Codi:
EPPAINS-A4-2018-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Professionals d'infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre el tenir cura del nen i l'adolescent en situació de malaltia, amb un perfil pediàtric més especialitzat
Objectius:
Dotar els professionals d'infermeria i de les ciències de la salut dels coneixements i habilitats formatives per donar l'assistència sanitària específica que l'infant, l'adolescent i la seva família necessiten.
Dates:
del 05/11/2018 al 11/11/2019
Horari:
Classes presencials els dilluns (09:00-14:30 i 15:30-18:30) entre novembre 2018 i juny 2019. (veure calendari)
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2150 €
Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Leticia Bazo Hernandez
Docents:
Joaquin Escribano Subías
María Jiménez Herrera
Josep Perapoch López
Elena Mateo Zapata
Laia Pie Dols
Jéssica Cantos Gil
Leticia Bazo Hernandez
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Ana Negre Loscertales
Mª Pilar Gutiérrez Barceló
Alba Quesada Vargas
Elisabet Jiménez Molina
Isaac Moll Adrián
Mª José Cabañas Poy
Noemí Sañudo Gargallo
Ana Maria Sánchez Reyes
Mª José Muñoz Blanco
Amparo Montoya Alcolea
Anna Gil De Avalle Muñoz
Consuelo Ruíz Rodríguez
Raquel Rodríguez Gil
Esther Videgain Bea
Maria Padro Hernandez
M.Angeles Aceituno López
Estrella Gargallo Monforte
Maria Purificacion Casanova Angulo
Patricia Rubio Garrido
Amanda Secorun Torres
Gemma March Mateu
Cristobal Añez Simon
Miguel Garcia Fernandez
José Miguel Martínez Rubio
Moises Alvarez Carvajal
Raquel Guerra Navas
María José Martínez Martínez
Silvia Barrio Santome
Cesar Ruiz Campillo
María Luisa Cebrian Batalla
Fátima Camba Longueira
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen i l¿adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs