Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

FORMACIÓ HOMOLOGADA PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Coorganitza:

Càtedra d'Habitatge de la URV

Cal destacar:

CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT per el Ministeri de Justicia.


PROGRAMA HOMOLOGAT PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.


Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, així com l'específica del dret privat i el dret de família, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Codi:
EMEREDA-M6-2019-7
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos de formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflicte


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar

Informació addicional:
Sortides professionals:

Aquest Diploma de Postgrau et permet exercir de forma professional tasques de mediació i gestió de conflictes en diferents àmbits, tant públics com a privats: civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, docent i formador en l’àmbit de la mediació i la conflictologia.

Dates:
del 19/10/2019 al 31/12/2020
Horari:
Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Les classes presencials finalitzen el mes de juny de 2020, aproximadament.
Calendari del curs:
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2400 €
Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Jaime Droguett Figueroa
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Xavier Pastor Pérez
Marta Ponce Mas
Adrián Prada Sevilla
David Garreta Muniello
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Especificació durada:
380 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Entitats col·laboradores:

Temari del curs