Diploma de Postgrau en Mediació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

EL CFP-FURV ÉS CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


Aquest programa està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.


 

Codi:
EMEDA-M4-2017-5
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, així com l'específica del dret privat i el dret de família, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per a poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar

Sortides professionals:

El Diploma d’Especialització en Mediació capacita per a exercir de forma professional tasques de mediació i gestió de conflictes en diferents àmbits, tant públics com a privats: civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, docent i formador en l’àmbit de la mediació i la conflictologia.

Dates:
del 21/10/2017 al 29/12/2018
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2400 €
Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Susana Gutiérrez Martínez
Maria Del Mar Puga Arcos
Enric Vives Campdepadrós
Anna Planas Olivella
Yerba Segura Suárez
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Lila Messibah
Xavier Pastor Pérez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Entitats col·laboradores:

ADDO                     catedra

Temari del curs