Diploma de Postgrau en Mediació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

PROGRAMA HOMOLOGAT PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Cal destacar:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret privat, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de tenir una formació específica en mediació. Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.


L'Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat concreta els continguts bàsics que ha de tenir la formació específica de mediació per tal que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pugui decidir-ne l'homologació.


La finalitat dels continguts formatius és aprofundir en els coneixements específics i pràctics de la mediació orientats a la capacitació professional i a l'entrenament de les tècniques i habilitats pròpies de la persona mediadora desenvolupant les competències que permetin l'entrenament de l'alumnat com a futurs mediadors i mediadores

Codi:
EMEDA-M3-2016-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals sovint són complicades i és per això que cal un professional especialista en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenomen de la comunicació i les seves tècniques. I finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teoricopràctiques molt pensades i compensades, que treballen la mediació en àmbits tan diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del dret privat o l’empresarial.

El programa educatiu del Diploma de Postgrau en Mediació ha estat avalat pel Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. També compta amb la col·laboració del despatx de mediadors ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Itinerari formatiu:

S’ofereix la possibilitat de seguir el pla d’estudis cursant de forma independent qualsevol dels següents cursos de formació contínua:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Sortides professionals:

La formació que ofereix aquest postgrau crea una nova categoria professional en sí mateixa: la de mediador. Es tracta de gestors/es de conflictes en els àmbits civil, familiar, empresarial, habitatge i educatiu, tant en l'àmbit públic com en el privat.


Però, a més, complementa la formació i desenvolupament de competències de professionals d'altres àmbits, que veuen incrementades les seves possibilitats laborals. És el cas d'advocats i assessors legals en general, psicòlegs, pedagogs o treballadors socials i professionals d'altres branques afins.

Dates:
del 22/10/2016 al 30/12/2017
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
380 h (30 ECTS)
Preu:
2400 €
Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Xavier Plana Virgili
Sergio Nasarre Aznar
Reyes Barrada Orellana
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Eduard Fermín Partido
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Susana Gutiérrez Martínez
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Jaime Droguett Figueroa
Yerba Segura Suárez
Isabel Borràs Molina
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs