Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral.

Així doncs, carreres adients són les de:

- Ciències (química, biotecnologia, ambiental, entre d'altres)
- Enginyeries.
- Empresarials.
- Relacions laborals.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
EDPGQEN-I8-2020-11
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

-        Tècnic de l’àrea de Qualitat.
-        Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Notícies:

Nota important

En el cas d'emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, s'adaptarà l'activitat docent i l'avaluació per a que es pugui dur a terme a distància d'acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents.

Atentament

Equip de Coordinació
Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral


Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Magdalena Constantí Garriga
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 16/10/2020 al 31/10/2021
Calendari del curs:
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

Models de qualitat i millora de processos - del 16/10/2020 al 23/10/2020
Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 24/10/2020 al 18/12/2020
Integració de sistemes de gestió i auditories - del 16/04/2021 al 21/05/2021
Projecte - del Projecte - del 16/10/2020 al 24/09/2021
Ubicació:
Aula (Pendent) Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Preu:
1900 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció