Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPGQEN-I7-2019-10
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral.

Així doncs, carreres adients són les de:

- Ciències (química, biotecnologia, ambiental, entre d'altres)
- Enginyeries.
- Empresarials.
- Relacions laborals.
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

-        Tècnic de l’àrea de Qualitat.


-        Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Dates:
del 04/10/2019 al 09/10/2020
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

Models de qualitat i millora de processos - del 04/10/2019 al 11/10/2019
Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 18/10/2019 al 20/12/2019
Integració de sistemes de gestió i auditories - del 17/04/2020 al 22/05/2020
Projecte - del Projecte - del 18/10/2019 al 25/09/2020
Ubicació:
Aula 419 Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1600 €
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Magi Casellas Andreu
Magdalena Constantí Garriga
Catalina Ubiedo Pérez
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
29/04/2019 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
22/05/2019 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
18/06/2019 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat

Temari del curs