Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPGQEN-I7-2018-9
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral. Així doncs, carreres adients són les de ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres.
Objectius:
Formació de tècnics especialistes en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral.

- Aquest curs proporciona els coneixements per fer auditories internes d'acord amb les Normatives vigents.
Sortides professionals:

  • Tècnic de l’àrea de Qualitat.

  • Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Dates:
del 05/10/2018 al 14/12/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1600 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció