Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPGQEN-I7-2018-9
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral.

Així doncs, carreres adients són les de:

- Ciències (química, biotecnologia, ambiental, entre d'altres)
- Enginyeries.
- Empresarials.
- Relacions laborals.
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

  • Tècnic de l’àrea de Qualitat.

  • Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Dates:
del 05/10/2018 al 14/12/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

Models de qualitat i millora de processos - del 05/10/2018 al 19/10/2018
Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 20/10/2018 al 21/12/2018
Integració de sistemes de gestió i auditories - del 12/04/2019 al 17/05/2019
Projecte - del 20/10/2018 al 20/09/2019
Ubicació:
Aula 419 Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1600 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs