Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Diplomats/ades i graduats/ades en Fisioteràpia
Codi:
ETPRELS-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Al finalitzar el postgrau l'alumne serà capaç de desenvolupar la seva tasca professional d'una manera actualitzada amb la ciència actual. Serà capaç d'avaluar i detectar possibles factors de risc de lesions associats a la practica esportiva, planificar estratègies de prevenció i/o correcció dels factors de risc, així com aplicar i desenvolupar protocols de recuperació individualitzats segons l'esportista i l'esport. L'alumne serà capaç d'interpretar informes mèdics i d'elaborar informes de l'evolució de la lesió i de la seva recuperació per parlar un llenguatge comú amb la resta de professionals sanitaris.
Competències professionals:

 • Aplicar eines de valoració de la condició física validades i actualitzades.
 • Aplicar metodologies de valoració funcional mitjançant proves de camp.
 • Tenir eines per avaluar objectivament l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia en relació amb els objectius marcats.
 • Planificar i programar sessions de recuperació/readaptació adaptades a cada esportista.
 • Discriminar als pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent.
 • Saber derivar als pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals.
 • Mantenir actualitzats els fonaments dels coneixements, les habilitats i les actituds de les competències professionals mitjançant un procés de formació contínua.
 • Dissenyar, desenvolupar i establir programes de recuperació, readaptació i prevenció de lesions en esports col·lectius i individuals.
 • Gestionar el procés de recuperació/readaptació d’un esportista.
 • Dissenyar algoritmes d’intervenció individualitzats i específics per cada esportista.
 • Resoldre els problemes mitjançant un mètode científic i d’anàlisi clínica segons la seva experiència.
 • Valorar i criticar els avenços en la investigació científica relacionada amb l’esport.
 • Desenvolupar la presa de decisions com a element fonamental en el desenvolupament professional. 

 • Desenvolupar la tasca professional en el procés de recuperació de les lesions esportives, tenint una visió àmplia i estructurada de tot el procés.
Sortides professionals:

 • Consultoris privats

 • Centres o clíniques de rehabilitació

 • Entitats i centres esportius


 • Federacions esportives

Notícies:

Nota important


La propera edició del Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions s'impartirà com habitualment, doncs la capacitat de les aules teòriques que habitualment fem servir compleixen amb la normativa URV per acollir els alumnes habituals del diploma.
En el cas d'emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant el curs, es continuarà fent la teoria virtualment  i s’ajornarien les sessions presencials.

Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Cristina Adillón Camón
Jordi Puigdellivol Grifell
Montse Gallegos Manzanares
Albert Torner Ballesteros
Bernat De Pablo Márquez
Jorge Canseco Estriegana
Beatriz García Hernando
Joan Álvarez Vives
Montse Cascalló Piqueras
Silvia Treviño Monjas
Marta Rueda Peláez
Marina Ruíz De Gopegui Sáez
Pablo Vallejo Hernández
Francesc Xavier Valle López
Alexis Herráiz Nieto
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Anglès, Castellà, Català
Dates:
del 01/10/2020 al 10/10/2021
Horari:
Dijous de 10.00 a 19.30 h, divendres de 09.00 a 18.30 h. i dissabtes de 09.00 a 13.00 h. 7 Seminaris presencials: dijous, divendres i dissabte (1 d'ells divendres, dissabte i diumenge).
Ubicació:
Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona).
Eurecat - Reus: Av. de la Universitat, 1, 43204 Reus.
Pavelló Olímpic Municipal de Reus: Carrer de Mallorca, 1, 43205 Reus.
Plànol de situació:

Preu:
1950 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs