Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ETPRELS-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomats/ades i graduats/ades en Fisioteràpia
Objectius:
Al finalitzar el postgrau l'alumne serà capaç de desenvolupar la seva tasca professional d'una manera actualitzada amb la ciència actual. Serà capaç d'avaluar i detectar possibles factors de risc de lesions associats a la practica esportiva, planificar estratègies de prevenció i/o correcció dels factors de risc, així com aplicar i desenvolupar protocols de recuperació individualitzats segons l'esportista i l'esport. L'alumne serà capaç d'interpretar informes mèdics i d'elaborar informes de l'evolució de la lesió i de la seva recuperació per parlar un llenguatge comú amb la resta de professionals sanitaris.
Competències professionals:

 • Aplicar eines de valoració de la condició física validades i actualitzades.
 • Aplicar metodologies de valoració funcional mitjançant proves de camp.
 • Tenir eines per avaluar objectivament l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia en relació amb els objectius marcats.
 • Planificar i programar sessions de recuperació/readaptació adaptades a cada esportista.
 • Discriminar als pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent.
 • Saber derivar als pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals.
 • Mantenir actualitzats els fonaments dels coneixements, les habilitats i les actituds de les competències professionals mitjançant un procés de formació contínua.
 • Dissenyar, desenvolupar i establir programes de recuperació, readaptació i prevenció de lesions en esports col·lectius i individuals.
 • Gestionar el procés de recuperació/readaptació d’un esportista.
 • Dissenyar algoritmes d’intervenció individualitzats i específics per cada esportista.
 • Resoldre els problemes mitjançant un mètode científic i d’anàlisis clínic segons la seva experiència.
 • Valorar i criticar els avenços en la investigació científica relacionada amb l’esport.
 • Desenvolupar la presa de decisions com a element fonamental en el desenvolupament professional. 

 • Desenvolupar la tasca professional en el procés de recuperació de les lesiones esportives, tenint una visió àmplia i estructurada de tot el procés.
Sortides professionals:

 • Consultoris privats

 • Centres o clíniques de rehabilitació

 • Entitats i centres esportius


 • Federacions esportives

Dates:
del 01/10/2020 al 10/10/2021
Horari:
Dijous de 10.00 a 19.30 h, divendres de 09.00 a 18.30 h. i dissabtes de 09.00 a 13.00 h. 7 Seminaris presencials: dijous, divendres i dissabte (1 d'ells divendres, dissabte i diumenge).
Ubicació:
Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona).
Eurecat - Reus: Av. de la Universitat, 1, 43204 Reus.
Pavelló Olímpic Municipal de Reus: Carrer de Mallorca, 1, 43205 Reus.
Plànol de situació:

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Anglès, Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Cristina Adillón Camón
Alain Solá Vicente
Jordi Puigdellivol Grifell
Montse Gallegos Manzanares
Albert Torner Ballesteros
Bernat De Pablo Márquez
Jorge Canseco Estriegana
Beatriz García Hernando
Joan Álvarez Vives
Montse Cascalló Piqueras
Silvia Treviño Monjas
Marta Rueda Peláez
Marina Ruíz De Gopegui Sáez
Pablo Vallejo Hernández
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció