Diploma de Postgrau en Educació Sistèmica Multidimensional

Fitxa Tècnica

Codi:
EPESMEP-I3-2017-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

  • Diplomatura o Graduat d'Educació Social, Diplomatura o Graduat de Mestres, Llicenciatura o Graduat en Pedagogia, Llicenciatura o Graduat en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia i a altres llicenciatures i graduats.
  • Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superior de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres).

Objectius:

  • Conèixer els antecedents i fonaments teòrics del paradigma sistèmic aplicat a l'educació.
  • Proporcionar una formació personal reflexiva al voltant de l'educació sistèmica i les diferents metodologies psicopedagògiques, posant èmfasi en la vivència personal, la intervenció professional i la preparació de formadors i assessors.
  • Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

Dates:
del 03/10/2017 al 08/10/2018
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda respectivament.
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2000 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Coordinació acadèmica:
Xavi Garriga Mora
Docents:
Immaculada Reguant Espinal
Isabel Viscarro Tomàs
Carles Parellada Enrich
Maria Àngel Lanuza Escolano
José Miguel Jiménez González
Concepción Rosa Cartil Ferré
Meritxell Cano Autet
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Sandra Gilabert Medina
Sílvia Palou I Vicens
Xavi Garriga Mora
Xavier Vaquero Isart
Montserrat Fusalba Moragas
Francesca Vela Carmona
Montserrat Navarro Ruiz
Eva Tarragó Revés
Sofia Romero Surís
Xavier Inglès Bo
Eva Martínez Pardo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs