Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic

Fitxa Tècnica

Codi:
EDRUDA-I5-2020-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública./p>

Informació addicional:
Dates:
del 28/10/2020 al 05/11/2021
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Calendari del curs:
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Pablo Molina Alegre
Lluís Cases Pallarés
Manuel Táboas Bentanach
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Amador Ferrer Aixalà
Ramon Noche Arnau
Montserrat Peretó Garcia
Javier Larrondo Lizarraga
Antonio Ezquerra Huerva
Jordi Bachs Ferrer
Blanca Gifre Alvarez
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Meritxell Roige Pedrola
Joan Güell Roca
Marina Rodríguez Beas
Jordi Artigas Masdeu
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Eduard Rusiñol Vega
Jordi J Romera Cid
Roger Cots Valverde
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció