Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic

Fitxa Tècnica

Codi:
EDRUDA-I5-2018-11
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública./p>

Dates:
del 15/10/2018 al 30/07/2019
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Calendari del curs:
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Informació addicional:
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció