Diploma de Postgrau en Dret Local

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Codi:
EDRELDA-I5-2021-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Informació addicional:
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Judith Gifreu Font
Docents:
Enric Brull Alabart
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Susana Borràs Pentinat
Montserrat Peretó Garcia
Josep M. Sabaté Vidal
Xavier Boltaina Bosch
Francesc Cid Grau
Tomàs Carbonell Vila
Antonio Ezquerra Huerva
Isidre Virgili Pons
Ignacio Soto Valle
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Esther Pano Puey
Yolanda Jiménez Pozo
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Marta Cassany Virgili
Jorge Pérez Pérez
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Juan Antonio Toscano Ortega
Javier Requejo Garcia
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 27/10/2021 al 05/11/2022
Calendari del curs:
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de Formació de la Vall de l'Arrabassada Diputació de Tarragona c/ Carles Riba, núm. 6 baixos Tarragona
Preu:
2000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció