Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Síndrome de Dolor Miofascial
ECTS:
14
Durada:
140 h.
Contingut:

Introducció a la Síndrome de dolor miofascial

 • Síndrome de dolor miofascial (SDM). Característiques clíniques dels punts gallet miofascials (PMG).
 • Patogènesi. Factors de perpetuació.
 • Tractament de fisioteràpia dela SDM
 • Tècnica de punció superficial de Baldry.
  Introducció a las teràpies invasives. Semiologia
 • Teràpies invasives. Indicacions, contraindicacions, complicacions, riscos
 • Tècnica d’estimulació intramuscular de Gunn.
 • Tècnica de punció de punts gallet de Travell-Hong.
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació dels músculs infraspinós, esternoclidomastoïdal, elevador de l’escàpula, psoes i l·líac, glutis, tensor de la fàscia lata, quàdriceps, piriforme, trapezi, masseters, escalens, dorsal llarg, iliocostal, serrat posterior i inferior i quadrat lumbar.
  Teràpies invasives i conservadores. Semiologia
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora e invasiva dels següents músculs: serrat anterior, dorsal ample i rodons major i menor, subscapular i pectorals major i menor
 • Romboide major i menor i serrat posterior i superior
 • Musculatura suboccipital
 • Musculatura paravertebral toràcica
 • Esplenis, complex major, multífid i rotadors cervicals
 • Supraspinós, deltoide i coracobraquial
 • Braquial i bíceps braquial
 • Tríceps braquial
 • Musculatura epicondília i epitroclear
 • Músculs interossis de la mà
  Teràpies invasives i conservadores. Semiologia
 • Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora e invasiva dels següents músculs: sartori i adductors isquiotibials popliti, bessons i soli peroneals i tibial anterior. Musculatura intrínseca del peu. Diafragma. Recte abdominal i oblics. Musculatura facial i mastegadora
 • Naturalesa dels punts gallet miofascials

Mòdul:
Neurodinàmica Clínica Aplicada
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

 • Raonament clínic. Mecanismes del dolor
  • Dolor nociceptiu
  • Dolor inflamatori
  • Dolor neuropatic
 • Dolor Crònic i Sensibilització Central
 • Mecanismes del dolor referit
 • Implicacions clíniques

Mòdul:
Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

  Dolor crònic. Prevalença. Model biomèdic.
 • El pacient amb dolor crònic complex
 • Pràctica Basada en l'Evidencia
 • Paradigma Biopsicosocial.

Mòdul:
El pacient amb dolor crònic complex
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

Models explicatius del dolor. Concepte de neuromatriu

 • El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hipersensibilitat sensorial
 • Identificació de la Síndrome de Dolor Crònic Complex.
 • Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex
 • Reestructuració cognitiva
 • Dessensibilització central.
 • Reeducació física
 • Placebo i Nocebo en la intervenció terapèutica

Mòdul:
Anatomia
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

  Anatomia. Dissecció
 • Membre superior.
 • Membre inferior.
 • Raquis

Mòdul:
Documentació Mèdica
ECTS:
2
Durada:
15 h.
Contingut:

Documentació mèdica

 • Recursos d’informació. Tipus de fonts d’informació
 • Localització de la informació. Estratègia de cerca. Operadors d’interrogació. Els instruments de recuperació de la informació: Catàlegs, localització dels documents en una biblioteca. Bases de dades. Internet: buscadors, llistes de distribució (Physiobase)...
 • Bibliometria.
 • >

Mòdul:
Disseny d'estudis i anàlisi de dades
ECTS:
1
Durada:
6 h.
Contingut:

Disseny d’estudis i anàlisi de dades.

 • Disseny d’estudis: Tipus d’estudi. Mesures d’associació.
 • Validesa de la informació. Biaix aleatori i biaix sistemàtic.
 • Estadística. Eines descriptives. Proves d’hipòtesi. Hipòtesis científica. Hipòtesis estadística.

Mòdul:
Histologia i Neurofisiologia
ECTS:
,5
Durada:
4 h.
Contingut:

 • Lesió muscular
 • Lesió nerviosa

Mòdul:
Farmacologia del dolor
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

 • Conèixer els fàrmacs més utilitzats en els pacients amb afeccions del sistema NEME i els seus mecanismes d’acció

Mòdul:
Tutories
ECTS:
,5
Durada:
4 h.
Contingut:

Tutories

Mòdul:
Projecte final
ECTS:
4
Contingut:

Projecte final