Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPOMIOS-M10-2017-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

1 Palpar i reconèixer els músculs estudiats, així com les ubicacions més habituals dels seus punts gallet.
2. Identificar bandes tenses i punts gallet en tots els músculs estudiats.
3. Provocar resposta d'espasme local per mitjà de palpació sobtada en la majoria dels músculs accessibles.
4. Provocar dolor referit mitjançant la palpació del punt gallet.
5. Reconèixer l'existència de restricció de la mobilitat i de debilitat associada amb la presència d'un punt gallet miofascial.
6. Realitzar els tests globals i específics característics de la presència de punts gallet miofascials en els diferents músculs.
7. Adjudicar el dolor d'un pacient a la presència de punts gallet en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d'aquests músculs i de les seves característiques semiològiques més importants.
8. Aplicar correctament les principals tècniques de tractament conservador dels punts gallet miofascials.
9. Identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generals de les diferents tècniques de punció, tant per al fisioterapeuta com per al pacient.
10. Entendre la relació entre la fibromialgia i la Síndrome de dolor miofascial i adaptar les tècniques de tractament.
11. Entendre els processos implicats en el dolor crònic i saber-hi adaptar, en conseqüència, el tractament dels PGM.

Fisioteràpia
Dates:
del 21/09/2017 al 26/09/2018
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

21, 22 i 23 de setembre

19, 20 i 21 d'octubre

16, 17 i 18 de novembre

14, 15 i 16 de desembre

11, 12 i 13 de gener

1, 2 i 3 de febrer

22, 23 i 24 de febrer

9 de juny

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Coordinació acadèmica:
Cristina Adillón Camón
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Cristina Adillón Camón
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

http://wwwa.fundacio.urv.cat/furvext/public/usr_imgs/hospital-sant-joan_1.jpeg

Temari del curs