Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

7 Seminaris presencials entre setembre 2019  i febrer 2020. (Dijous, divendres i dissabte).

Codi:
EDPOMIOS-M11-2019-14
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

Conèixer i entendre la Síndrome de dolor miofascial dins de les Ciències del Dolor i dels seus mecanismes d'actuació.

Itinerari formatiu:

Síndrome de dolor miofascial. Tractament conservador i invasiu dels punts gallet miofascials


Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic

Sortides professionals:

- Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)
- Centres d'atenció de salut primària
- Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.
- Residències per a gent gran
- Residències assistides
- Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques
- Consultoris privats
- Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius
- Federacions esportives
- Mútues d'accidents laborals

Dates:
del 02/09/2019 al 26/09/2020
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

19, 20 i 21 de setembre

17, 18 i 19 d'octubre

14, 15 i 16 de novembre

28, 29 i 30 de novembre

9, 10 i 11 de gener de 2020

30 i 31 de gener i 1 de febrer

27, 28 i 29 de febrer

13 de juny

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)


i

Facultat de Medicina Sant Llorenç, 2 43202 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Cristina Adillón Camón
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs