Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

7 Seminaris presencials entre setembre 2019  i febrer 2020. (Dijous, divendres i dissabte).

Codi:
EDPOMIOS-M11-2019-14
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

Conèixer i entendre la Síndrome de dolor miofascial dins de les Ciències del Dolor i dels seus mecanismes d'actuació.

Itinerari formatiu:

Síndrome de dolor miofascial. Tractament conservador i invasiu dels punts gallet miofascials


Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic

Sortides professionals:

- Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)
- Centres d'atenció de salut primària
- Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.
- Residències per a gent gran
- Residències assistides
- Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques
- Consultoris privats
- Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius
- Federacions esportives
- Mútues d'accidents laborals

Dates:
del 02/09/2019 al 26/09/2020
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

19, 20 i 21 de setembre

17, 18 i 19 d'octubre

14, 15 i 16 de novembre

28, 29 i 30 de novembre

9, 10 i 11 de gener de 2020

30 i 31 de gener i 1 de febrer

27, 28 i 29 de febrer

13 de juny

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)


i

Facultat de Medicina Sant Llorenç, 2 43202 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Óscar Sánchez Méndez
Cristina Adillón Camón
Daniel Torres Martín
Carlos Giménez Donoso
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs