Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPOMIOS-M11-2018-13
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

Conèixer i entendre la Síndrome de dolor miofascial dins de les Ciències del Dolor i dels seus mecanismes d'actuació.

Sortides professionals:

-        Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)


-        Centres d'atenció de salut primària


-        Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.


-        Residències per a gent gran


-        Residències assistides


-        Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques


-        Consultoris privats


-        Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius


-        Federacions esportives


-        Mútues d'accidents laborals


 

Dates:
del 15/09/2018 al 21/09/2019
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

4, 5 i 6 d'octubre

18, 19 i 20 d'octubre

15, 16 i 17 de novembre

29 i 30 de novembre i 1 de desembre

10, 11 i 12 de gener de 2019

31 de gener i 1 i 2 de febrer

21, 22 i 23 de febrer

8 de juny

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Cristina Adillón Camón
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs