Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPOMIOS-M11-2018-13
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Objectius:

1 Palpar i reconèixer els músculs estudiats, així com les ubicacions més habituals dels seus punts gallet.
2. Identificar bandes tenses i punts gallet en tots els músculs estudiats.
3. Provocar resposta d'espasme local per mitjà de palpació sobtada en la majoria dels músculs accessibles.
4. Provocar dolor referit mitjançant la palpació del punt gallet.
5. Reconèixer l'existència de restricció de la mobilitat i de debilitat associada amb la presència d'un punt gallet miofascial.
6. Realitzar els tests globals i específics característics de la presència de punts gallet miofascials en els diferents músculs.
7. Adjudicar el dolor d'un pacient a la presència de punts gallet en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d'aquests músculs i de les seves característiques semiològiques més importants.
8. Aplicar correctament les principals tècniques de tractament conservador dels punts gallet miofascials.
9. Identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generals de les diferents tècniques de punció, tant per al fisioterapeuta com per al pacient.
10. Entendre la relació entre la fibromialgia i la Síndrome de dolor miofascial i adaptar les tècniques de tractament.
11. Entendre els processos implicats en el dolor crònic i saber-hi adaptar, en conseqüència, el tractament dels PGM.

Fisioteràpia
Sortides professionals:

El títol de fisioteràpia és un títol generalista, aquest curs dota d’eines específiques per treballar en atenció especialitzada en pacients amb dolor, tot i que les competències que assoliran els graduats són útils en altres àmbits: hospitalaris, atenció primària... 

Dates:
del 15/09/2018 al 08/06/2019
Horari:

Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

4, 5 i 6 d'octubre

18, 19 i 20 d'octubre

15, 16 i 17 de novembre

29 i 30 de novembre i 1 de desembre

11 i 12 de gener

31 de gener i 1 i 2 de febrer

21, 22 i 23 de febrer

8 de juny

Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció