Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius