Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPGECEP-A2-2016-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l'organització i gestió de centres educatius vinculats a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública; docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.

Objectius:

Comptar amb una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga la nova Llei d'educació de Catalunya i els decrets d'autonomia i de direcció de centres educatius publicats al 2010.

Sortides professionals:

1. Càrrecs unipersonals de direcció dels centres docents d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i ensenyament reglat.
2. Inici de carrera docent/no docent en gestió educativa.

Dates:
del 04/10/2016 al 07/10/2017
Horari:

Dimarts i dijous: de 17.00 a 21.00 i dissabtes: de 9.00 a 13.15 (de manera alternada)
Dimecres i dissabtes: tutories (de manera alternada)

Ubicació:

Tarragona:

* Dimarts i dijous: Campus Sescelades, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.
* Dissabtes: Campus Catalunya, aulari

Impartició:
semipresencial
Durada:
300 h (30 ECTS)
Preu:
1800 €
Direcció:
Manel Fandos Garrido
Coordinació acadèmica:
Josep Bargalló Valls
Docents:
Josep Bargalló Valls
Joan Fuguet Busquets
Baldomero Rovira López
Antoni Batista Viladric
Marta Badia Solé
Manuel Castaño Bachiller
Jesús González González
Alícia Vallespí Tejedor
Eusebi Campdepadrós I Pucurull
Xavier Suñé Suñé
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Més informació:

PRESENCIALITAT: Les classes presencials es realitzaran des d'octubre de 2016 fins al gener de 2017.

---------------------------------------------
IMPORTANT: Per la "Resolució de 17 de maig de 2013 per la qual es valida una activitat de formació organitzada per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili a efectes de formació per a l'exercici de la direcció de centres educatius públics" de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es valida el Diploma per a tots els efectes que contemplen els articles 27.1 i 27.2 del decret 11/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

---------------------------------------------
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Sessions informatives:
04/10/2016 19:00 Campus Sescelades, Edifici Central de la Facultat Ciències de l'Educació i Psicologia

Temari del curs