Diploma de Postgrau en Creació i Comercialització de Continguts Televisius d'Entreteniment

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs es pot acollir al programa de beques FURV.
Més informació

Codi:
ECOMETEL-I4-2016-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
- Llicenciats o diplomats en Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques.
- Llicenciats o diplomats en altres titulacions dels camps de les Ciències Socials i Humanes, com ara Humanitats, Sociologia, ADE/Empresarials, Història de l'Art, etc., que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap a l'àmbit de la creació, la producció i la comercialització de continguts televisius.
- Professionals dels mitjans audiovisuals (televisió, ràdio, Internet...) que vulguin ampliar el seu perfil i/o actualitzar continguts relacionats amb l'àmbit del guió, la producció, la programació, el màrqueting audiovisual, etc - Finalment, aquelles persones que, sense tenir una titulació universitària, puguin acreditar els mèrits professionals i el seu interès personal. En aquests casos la titulació dels estudis serà un Certificat d'Aprofitament en Creació i Comercialització de Continguts Televisius d'Entreteniment.
Objectius:
Equipar l'alumnat amb els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar-se en els àmbits de la creació i la comercialització de continguts televisius d'entreteniment: la creació i el desenvolupament de programes i formats, les tècniques de màrqueting i la creació d'una imatge de marca, el finançament, circulació i venda de formats en l'àmbit nacional i internacional, així com els aspectes legals que pertoquen a la producció, distribució i emissió televisiva.
Dates:
del 24/10/2016 al 17/02/2017
Horari:
De dilluns a dijous de 16.00 a 20:00 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i Instal.lacions de Gestmusic a Barcelona.
El 10% de les classes es faran al Campus Catalunya i el 90% a Gestmusic
Impartició:
presencial
Durada:
221 h (30 ECTS)
Preu:
3800 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Laia Quílez Esteve
Tinet Rubira Castellan
Coordinació acadèmica:
Maria Dalmases Arnella
Currículum coordinador/a:
Docents:
Laia Quílez Esteve
Juan Carlos Ibáñez Fernández
Aran Zulalka Soroa
Òscar-Xavier Nogueira García
Jamie Preto Hepworth
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs