Diploma de Postgrau en Creació i Comercialització de Continguts Televisius d'Entreteniment

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs es pot acollir al programa de beques FURV.
Més informació

Codi:
ECOMETEL-I4-2016-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
- Llicenciats o diplomats en Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques.
- Llicenciats o diplomats en altres titulacions dels camps de les Ciències Socials i Humanes, com ara Humanitats, Sociologia, ADE/Empresarials, Història de l'Art, etc., que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap a l'àmbit de la creació, la producció i la comercialització de continguts televisius.
- Professionals dels mitjans audiovisuals (televisió, ràdio, Internet...) que vulguin ampliar el seu perfil i/o actualitzar continguts relacionats amb l'àmbit del guió, la producció, la programació, el màrqueting audiovisual, etc - Finalment, aquelles persones que, sense tenir una titulació universitària, puguin acreditar els mèrits professionals i el seu interès personal. En aquests casos la titulació dels estudis serà un Certificat d'Aprofitament en Creació i Comercialització de Continguts Televisius d'Entreteniment.
Objectius:
Equipar l'alumnat amb els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar-se en els àmbits de la creació i la comercialització de continguts televisius d'entreteniment: la creació i el desenvolupament de programes i formats, les tècniques de màrqueting i la creació d'una imatge de marca, el finançament, circulació i venda de formats en l'àmbit nacional i internacional, així com els aspectes legals que pertoquen a la producció, distribució i emissió televisiva.
Dates:
del 24/10/2016 al 17/02/2017
Horari:
De dilluns a dijous de 16.00 a 20:00 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i Instal.lacions de Gestmusic a Barcelona.
El 10% de les classes es faran al Campus Catalunya i el 90% a Gestmusic
Impartició:
presencial
Durada:
221 h (30 ECTS)
Preu:
3800 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Laia Quílez Esteve
Tinet Rubira Castellan
Coordinació acadèmica:
Maria Dalmases Arnella
Currículum coordinador/a:
Docents:
Laia Quílez Esteve
Juan Carlos Ibáñez Fernández
Aran Zulalka Soroa
Òscar-Xavier Nogueira García
Jamie Preto Hepworth
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Mòdul:
La televisió d'entreteniment
ECTS:
3
Durada:
26 h.
Contingut:
1.1.Introducció tècnica a la realització televisiva
 • Operació d'equips. Fonaments tècnics i pràctics de la realització televisiva
 • Càmera. So directe i postproducció de so. Edició.
1.2.La televisió d'entreteniment
 • La importància i la legitimació de la televisió d'entreteniment
 • Televisió i creativitat
 • Les noves tendències de l'entreteniment
 • El model de televisió a Catalunya
 • La televisió d'entreteniment a Espanya. L'edat d'or
Mòdul:
Tendències dels gèneres d'entreteniment
ECTS:
6
Durada:
50 h.
Contingut:
2.1.Què és un format? Formats clàssics, desenvolupament i actualització
 • Grans shows. Les claus d'un gran espectacle
 • Concursos
 • Formats de tele-realitat
 • Talent-shows
 • El Magazine
 • Formats educatius. Televisió pública.
 • Formats humorístics
 • Nous formats
2.2.Les gravacions a plató. Directes i gravats.
 • Com es treballa a un plató?
 • Visites i seguiment de gravacions
Mòdul:
La Creació de Formats
ECTS:
7
Durada:
65 h.
Contingut:
3.1. Creació de formats
 • Continguts formatejables i adaptació de formats
 • La bíblia
 • L'escaleta
 • L'equip de continguts
 • La direcció del programa
 • L'equip de continguts
3.2. El guió.
 • Els guionistes a l'equip creatiu
 • Tècniques i exemples
3.3.Els redactors.
3.4. Els VTR
3.5. Introducció a la producció
Mòdul:
Màrqueting i Dret Audiovisual
ECTS:
4
Durada:
34 h.
Contingut:
4.1 L'àrea comercial a les televisions i productores
 • Llicències i productes derivats
 • Integració publicitària
 • Formats de presència
4.2.Propietat intel·lectual i drets relacionats
 • Drets d'autor
 • Possibilitat de protecció i drets sobre els formats televisius
 • Visites i seguiment de gravacions
4.3.Contractes per a la producció i emissió
Mòdul:
Programació i comercialització dels Formats
ECTS:
4
Durada:
36 h.
Contingut:
5.1.Audiències: Èxits i fracassos
 • El consum de televisió. Targets i franges
 • Anàlisi de la graella
 • Percepció de l'audiència
5.2.Valoració dels continguts des de la cadena
 • Televisions públiques i privades. Marca de cadena
 • Identificació de carències
5.3.El grafisme. Imatge associada
5.4.Projecció internacional.
5.5.Procés complet de desenvolupament o adaptació d'un format
 • El dossier
 • Documentació i materials
 • Desenvolupament propi
 • Què és un pitching
 • Pràctica i exposició de projectes en públic
Mòdul:
Projecte fi d'estudis
ECTS:
6
Contingut:
.
Mòdul:
Tutories
Durada:
10 h.
Contingut:
.