Diploma de Postgrau en Creació de Continguts per a Televisió

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Entreteniment a la televisió i anàlisi de formats
ECTS:
6
Durada:
54 h.
Contingut:

1.1.    Televisió i creativitat. Les noves tendències de l’entreteniment 
1.2.    El model de televisió a Catalunya. Els formats d’entreteniment a TV3. 
1.3.    Grans shows. Les claus d’un gran espectacle televisiu. 
1.4.    Què és un format? Formats clàssics, desenvolupament i actualització. 
1.5.    Anàlisi general de formats d’èxit i formats fallits. 

 • Concursos. 
  • Un gènere d’èxit. 
  • Formulació i verificació de preguntes en els gèneres de concursos. 
 • Formats de talent show (Tu cara me suena)
 • Formats de magazine. 
  • Entrevistes. 
  • Del one to one a la tertúlia. 
 • Formats infantils
 • Formats humorístics. 
 • Formats de realities. Directes i gravats. 
 • Continguts de tele-realitat en la societat híper-vigilada. 
 • Formats de tele-realitat i formats de reportatge

1.6.    Existeixen nous formats d’entreteniment? Zàpings, datings, panel shows, youtube... 
 

Mòdul:
La direcció i la redacció de continguts en formats d'entreteniment
ECTS:
7
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1. La direcció del programa. 

 • La direcció, configurar equips i la relació amb tots els departaments. 
 • La presa de decisions. 

2.2. L’equip de continguts dins un procés de creació d’un programa. Els redactors. 
2.3. L’escaleta. 

 • Com s’elabora una escaleta de contingut? 
 • Escaleta de directe, escaleta de programa gravat. 
 • Anàlisi i pràctica d’escaleta de diferents formats. 

2.4. El guió. 

 • Els guionistes i la relació amb l’equip creatiu d’un format. 
 • Exemples sobre diferents gèneres. 
 • Els conceptes creatius. 
 • Tècniques i escriptura de guió (I)

2.5. Els vídeos dins el format (gènere de magazine, talents, concursos...)
2.6. Pràctica de continguts de vídeos. 

 • Seguiment d’escaleta de rodatge i edició de vídeos. 
 • Tècnica bàsica per a ús d’equips de programa a plató. 
 • Equip de redactors, escaleta i gravació. 

2.7. Estudi de casos: Masterchef, Supervivientes, etc. 
 

Mòdul:
Audiències àrea comercial i dret audiovisual
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

3.1. Audiències: èxit o fracàs dels nostres programes

 • El consum de televisió. Targets. Franges horàries i nivell econòmic
 • Valoració dels continguts des de la cadena. 
 • Identificació de carències i necessitats de les cadenes. 

3.2. L’àrea comercial a les televisions. L’àrea comercial a les productores. 

 • Llicències. Productes derivats, branding, productes exclusius, co-branding... 
 • Integració publicitària. Projecte pràctic d’integració. 
 • Formats de presència: sobreimpressions, product placement, branded content... 
 • El preu de la publicitat. Avaluació de presències
 • L’àrea digital i la interacció. Una revolució que encara no ha començat. 

3.3. Projecció internacional dels formats. 

 • Formats triomfadors. 
 • Adquisicions, distribució i venta. 

3.4. Propietat intel·lectual i drets relacionats: 

 • Introducció. Know how i secret. 
 • Drets d’autor (música, guió, direcció). Drets de marxa, de disseny i de imatge. 
 • Possibilitats de protecció i drets sobre formats televisiu. 
 • Contractes amb autors. Contractes amb actors i presentadors. 
 • Contractes de producció/co-producció i de llicència d’emissió amb cadenes de televisió

3.5. La revolució dels continguts de televisió en les xarxes socials. 

Mòdul:
Creació i desenvolupament de formats. El contingut i estructura del programa
ECTS:
6
Durada:
58 h.
Contingut:

4.1. La creativitat, motor de la innovació en formats. 

 • Metodologia i tècniques. 
 • Procés de creació i adaptació de formats. 

4.2. Introducció a l’operació d’equips per televisió (mòdul 0)

 • Càmera. So directe i postproducció de so. Edició. 

4.3.Les gravacions a plató. Programes directes i programats gravats. 

 • La figura del regidor. Com es treballa a plató? Relacions professionals entre els equips
 • Observació als platós, anàlisi i seguiment de les gravacions de diferents programes. 

4.4. Procés complet de desenvolupament o adaptació d’un format.

 • El dossier de producció executiva. 
 • Documentació i materials per a les presentacions de projectes. 
 • Desenvolupament del propi format i dossier (guió, bíblia, escaleta...)
 • Què és un pitching de format?
 • Pràctica d’exposició en projectes en públic. 

4.5. El grafisme. Imatge associada, estètica del dossier, els “gadgets” per a les presentacions. 
4.6. Seguiment i revisió del desenvolupament de formats. 

Mòdul:
Projecte A / Primera part
ECTS:
7
Durada:
60 h.
Contingut:

5.1. Desenvolupament del contingut d’un format. Creació o adaptació. 

 • Ideació, disseny, desenvolupament i defensa d’un format de televisió macro-gènere d’entreteniment apte per presentar a productores de televisió. 
 • Idear i desenvolupar tots els aspectes que tenen a veure amb la creativitat i el contingut de l’entreteniment televisiu.