Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

La correcció,
de la mà dels professionals
Introducció:

El diploma de postgrau en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español, de caire marcadament professionalitzador, pretén donar resposta a una mancança formativa en aquest àmbit. Així, tot i que la correcció de textos i l'assessorament lingüístic figuren habitualment entre les sortides professionals vinculades a alguns estudis, no existeix, pel que fa al castellà, una formació universitària específica que prepari els estudiants per a l'exercici professional d'aquesta tasca.


En el context actual, caracteritzat per una creixent especialització, aquesta formació específica esdevé fonamental. D'una banda, a més de l'àmbit de l'edició, al qual han estat sempre vinculats, correctors i assessors lingüístics duen a terme la seva feina també en el context d'empreses i institucions. D'altra banda, és evident que els nous canals de comunicació que ofereix l'entorn digital (pàgines web, blogs, etc.) obren noves oportunitats professionals, la qual cosa exigeix estar familiaritzats amb aquests mitjans i amb els recursos tecnològics a l'abast.


En definitiva, els àmbits de treball en què correctors i assessors lingüístics poden desenvolupar actualment la seva feina són molt diversos i estan en gran part marcats per la presència de les noves tecnologies, raó per la qual aquestes es tenen molt presents en el conjunt del programa.

Els àmbits de treball en què correctors i assessors lingüístics poden desenvolupar actualment la seva feina són molt diversos i estan en gran part marcats per la presència de les noves tecnologies, raó per la qual aquestes es tenen molt presents en el conjunt del programa.

Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Codi:
ECOASSEL-M3-2020-5
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, àmbit empresarial, àmbit institucional).
Sortides professionals:

El postgrau capacita per treballar com a corrector i assessor lingüístic en els següents àmbits:
1. Mitjans de comunicació
2. Editorials, institucions i empreses de sectors diversos
3. Noves tecnologies

Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
30 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 19/10/2020 al 24/10/2021
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
1900 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció