Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
ECOASSEL-M2-2018-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, àmbit empresarial, àmbit institucional).
Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per a poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol


Noves Tecnologies Aplicades a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en Espanyol


Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats


 

Sortides professionals:

-          Correcció i assessorament lingüístic en l'àmbit de les noves tecnologies


-          Correcció i assessorament lingüístic com a professionals autònoms.


-          Correcció i assessorament lingüístic en l'àmbit dels mitjans de comunicació.


-          Correcció i assessorament lingüístic en el context d'editorials, institucions i empreses de sectors diversos.


 

Dates:
del 29/10/2018 al 30/10/2019
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Especificació durada:
360 h.
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs