Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
ECOASSEL-M2-2018-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, àmbit empresarial, àmbit institucional).
Dates:
del 29/10/2018 al 30/06/2019
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Calendari del curs:
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Informació addicional:
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció