Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1: GLOBALITZACIÓ: L'ESCENARI MUNDIAL I LES RELACIONS DESIGUALS
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

1.1 Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud

1.2 Processos de descolonització i neocolonialisme

1.3 Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament

1.4 Paper del comerç internacional en el desenvolupament

Mòdul:
M2: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I DRETS HUMANS: POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
<

2.1 Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de cooperació a Europa

2.2 Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada

2.3 Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud

2.4 L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides

Mòdul:
M3: CULTURES, GÈNERE I MIGRACIONS
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1 Cultura i desenvolupament

3.2 L'impuls del co-desenvolupament

3.3 Gènere i desenvolupament

3.4 Persones refugiades i desplaçaments forçats

3.5 Resolució de conflictes i mediació

Mòdul:
M4: L'ACCIÓ HUMANITÀRIA: AJUT I EMERGÈNCIA
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

4.1 Introducció a l'acció humanitària..

4.2 Lodística d'emergència: principals problemes i sectors..

4.3 Introducció al dret internacional humanitari

4.4 Itinerari i experiència laboral en l’acció humanitària

4.5 Treball de Camp. La construcció d'un camps de persones refugiades.

Mòdul:
M5: PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT: EL CICLE DEL PROJECTE, IDENTIFICACIÓ, MONITOREIG I AVALUACIÓ
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

5.1 Identificació de projectes.

5.2 El cicle del projecte. El marc lògic.

5.3 Elaboració de projectes.

5.4 Monitoreig i avaluació

Mòdul:
TREBALL DE FI DE POSTGRAU
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Tema:

Cal desenvolupar un tema relacionat amb el temari impartit durant el curs. L’estudiant pot escollir un dels dos itineraris de treball:

A ) Desenvolupar un plantejament conceptual/teòric basat en un territori i dades reals. Per exemple: una proposta metodològica, una anàlisi crítica, el disseny d’un projecte de cooperació.

B ) Desenvolupar una memòria crítica resultat d’una experiència pràctica. El màster facilita la realització de pràctiques en diferents institucions i entitats (ajuntaments, ONGs, fundacions, etc.). Així mateix es dóna la possibilitat a l’alumnat que proposi les seves pròpies pràctiques. Des de l’organització s’estableix el contacte oportú amb l’entitat proposada i es pacten les condicions. Les pràctiques han d’assolir un mínim de 60 hores de treball. A la memòria s’ha d’incloure un annex amb una valoració de la persona de la institució que ha monitoritzat la tasca.