Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ECODECS-I2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Persones que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s'interessen pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a les persones que vulguin actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la innovació social.
Objectius:
Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.
Itinerari formatiu:
Cursos associats:

Aquest programa està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos de
formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:L'acció Humanitària: Ajut i EmergènciaGeopolítica i Relacions Econòmiques Internacionals (simulador geopolític semipresencial)La Transformació Social en el Món Digital

Sortides professionals:

Superar aquest màster et capacita per a treballar com a:  • Tècnics en cooperació en administracions diverses (universitats, ajuntaments, consells comarcals)

  • Tècnics en ONG i altres institucions

  • Consultors

  • Periodisme especialitzat

  • Avaluadors de projectes

  • Organització d’esdeveniments relacionats amb la cooperació i el desenvolupament Emprenedoria social

  • Departaments i/o projectes de Responsabilitat Social Corporativa

Dates:
del 18/10/2019 al 31/10/2020
Horari:
Les classes presencials es concentraran durant la primera meitat del curs i seran els divendres de 17 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h. L'última classe presencial prevista serài el 15/02/2020. A partir d¿aquesta última data el curs passarà al format únicament virtual. Tanmateix, el treball online pel que fa a determinades activitats transcorrerà paral·lelament al llarg de tot el curs.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
31 ECTS
Preu:
1500 €
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Virginia Miravé Leroudier
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Cristina Xalma Mellado
Jordi Moreras Palenzuela
Miriam Berengué Roset
Irene Schiess Bistue
Marina Vidal Sardà
Especificació durada:
300 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció