Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ECODECS-I1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Persones que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s¿interessen pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a les persones que vulguin actuar en l¿àmbit de la cooperació al desenvolupament i la innovació social.
Objectius:
Formar especialistes amb habilitats per a l¿anàlisi, la planificació, l¿avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.
Informació addicional:
Dates:
del 26/10/2018 al 30/05/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1500 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Santiago J. Castellà Surribas
Inmaculada Pastor Gosalbez
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Marina Vidal Sardà
María Offenhenden
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Formulari d'inscripció:

Temari del curs