Diploma de Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ECODICS-A6-2017-14
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

El curs de postgrau Diploma d'Especialització en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social, ofereix una formació integral a totes aquelles persones que es volen preparar per treballar, de manera voluntària o professional, en països del Sud o dins de les ONG al nostre país. És un curs que, amb un plantejament eminentment pràctic, dóna resposta a les necessitats d’especialització i professionalització de les organitzacions que actuen en l'àmbit de la cooperació internacional. D’una banda, aporta els coneixements teòrics sobre l'organització econòmica i jurídica del món actual per a facilitar les eines imprescindibles d'anàlisi i reflexió als seus alumnes. De l'altra, el Diploma d'Especialització en Cooperació, desenvolupament i innovació social ofereix una important dimensió operacional que facilita el treball directe en projectes de desenvolupament o accions d’emergència sobre el terreny, en col•laboració estreta amb les contraparts locals i els beneficiaris. En aquest sentit, el curs incorpora, entre els seus docents, responsables d’ONG que aporten la seva experiència en el món de la cooperació per al desenvolupament, alhora que permeten que l'alumnat conegui les diferents metodologies de treball dins d'aquest àmbit.

Adreçat a:

Tittulats universitaris que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s'interessen pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a les persones que vulguin actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la innovació social.

Objectius:

Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Itinerari formatiu:

El mòdul 5, Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacional, es pot  realitzar com a curs de formació contínua:


Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacional

Sortides professionals:

Els alumnes que es formen en el present postgrau, disposen de diferents alternatives d’ocupació, tal com actualment queda palès.


Actualment hi ha exalumnes treballant en les següents àrees (tant a l’Estat Espanyol com a l’estranger):


- Tècnics(es) en cooperació en administracions diverses (universitats, ajuntaments, consells comarcals, etc.).
- Tècnics(es) en ONG i altres institucions.
- Consultors(es).
- Periodisme especialitzat.
- Avaluadors(es) de projectes.
- Organització d’esdeveniments relacionats amb la cooperació i el desenvolupament.

Dates:
del 01/12/2017 al 30/07/2018
Horari:
Divendres (17:15 a 20:45 h.) i dissabtes (09:30 a 14:00 h.)
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35, Tarragona.
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1250 €
Direcció:
Santiago J. Castellà Surribas
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Dolors Setó Pàmies
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Anna Alaman Torres
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció