Diploma de Postgrau en Coaching Personal i Organitzacional

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Concepte, bases del Coaching i àrees d'aplicació
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

1.1. Definició Coaching i àrees d’aplicació

 • Arrels  psicològiques del Coaching.
 • Influencia  de la Psicologia Humanista 
 • Bases filosòfiques i lingüístiques del Coaching
 • Influencia de la Antropologia 

1.2. Models en què es basa el Coaching
1.3. Diferents escoles de Coaching

 • Què és i què no és Coaching
 • Coaching – PNL
 • Coaching Co-activo
 • Coaching Sistèmic
 • Coaching  segons Model Tavistok
 • Coaching Ontològic  
Mòdul:
Metodologia del procés de Coaching
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

2.1.    Habilitats de comunicació en Coaching

 • Axiomes de la Comunicació
 • Comunicació verbal i no verbal
 • Escolta. Nivells d’escolta
 • Fal·làcies del llenguatge 
 • Preguntes efectives  

2.2.    Etapes del procés

 • 1ª Entrevista: Acords i compromisos
 • Definició de metes 
 • Sessions de Coaching
 • Seguiment
 • Documentació i tancament

2.3.    Estructura de les sessions

 • Agenda del coachee
 • Relació coach-coachee durant la sessió 
 • Superació d’ obstacles 
 • Planificació d’accions
Mòdul:
Models i recursos al servei del coach
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

3.1. Cos i moviment

 • Presentació del  AeM  i els seus models bàsics.
 • Rituals d’inici per a la creació de contexts de confiança i aprenentatge.
 • Les 5 Disposicions al Moviment.
 • El Model de las 7 tensions: de la T1 (màxima expansió) a la T7 (màxima contracció).
 • Tensions i Disposicions.
 • El Model Alba Emoting
 • Disseny i  presentació en moviment del "Pla  d’ acció de continuïtat i recurrència".

3.2.  PNL

 • Introducció a la PNL: què és? Les pressuposicions, model VAKO i BAGEL :representacions sensorials. Filtres de la realitat
 • Objectius segons PNL: formulació correcta i eficient
 • Establir relacions de confiança mitjançant l’experiència verbal i no verbal: calibra i igualar, posicions perceptives
 • Submodalitats i metamodel del llenguatge
 • Nivells lògics i metaprogrames

3.3. Ontologia del llenguatge

 • Concepte d’ontologia del llenguatge: Principis i postulats bàsics. 
 • Actes lingüístics bàsics segons l’ontologia del llenguatge.
 • El model de Coaching Ontològic. Etapes d’intervenció

3.4. Anàlisi transaccional

 • Estats del Jo
 • Transaccions
 • Triangle  dramàtic i jocs psicològics
 • Aplicació en coaching del model AT
Mòdul:
Autocoaching per a cuidar-se un mateix i prevenir l'estrès
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4.1.    Tècniques de relaxació
4.2.    Mindfulness

 • Coaching i eines d’afrontament de l’estrès
 • Coaching i equilibri entre la vida personal i professional

4.3.    Autocoaching per mantenir l’equilibri de la vida personal professional del coach

 • Coaching i autocura del professional
 • Coaching i comunicació terapèutica 
 • Valoració i priorització de les diferents àrees de la salut
Mòdul:
Competències i habilitats del coach
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

 • Qui pot ser usuari de coaching
 • Significat del aprenentatge en coaching
 • Aspectes emocionals
 • Dificultats del coachee
 • Creences limitants

5.2. Deontologia del coach

 • 11 Competències promulgades y proposades per la ICF
 • Auto- lideratge i procés personal
 • Transferència i contratransferència  

5.3. Contracte de coaching

 • Guies ètiques d’actuació i estàndards professionals  
Mòdul:
Coaching a diferents àmbits professionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

6.1. Coaching d’equips

 • Organitzacional
 • Equips

6.2. Coaching i educació
6.3. Coaching i salut

 • Coaching i medicina
 • Aplicacions pràctiques: coaching i dolor

6.4. Altres

 • Personal
 • Executiu
Mòdul:
Pràctiques formatives
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Seminaris de pràctiques i coaching personal, en sessions grupals i individuals.
Mòdul:
Projecte de fi de postgrau
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

En funció de les característiques dels voluntaris que pugui tenir cada alumne i del tipus d’intervenció que acordi practicar amb ells, l’alumnat haurà de triar el tema a desenvolupar en el projecte de fi de curs entre els següents:

1. Coaching en l'àmbit empresarial. 
2. Coaching en l'àmbit sanitari i en el treball social. 
3. Coaching en l'àmbit de l'educació. 
4. Life Coaching 
5. Coaching Organizacional 
6. Coaching executiu i/o d’equips
7. D’altres a proposta de l’alumne

Mòdul:
Tutoria acadèmica individual
Durada:
10 h.
Contingut:
.

Inscripció