Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral

Fitxa Tècnica

Codi:
EASSEDA-M1-2019-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
- Titulats en Dret, Relacions Laborals i Ocupació o Ciències del Treball, que han acabat recentment els seus estudis i busquen una formació pràctica que complementi la seva carrera universitària. - Professionals que vulguin ampliar el seus coneixements en dret laboral i perfeccionar les seves habilitats
Objectius:
Formar l'alumnat en els coneixements específics de les relacions laboral i del dret laboral i processal i oferir una formació pràctica basada en casos reals que el prepari per identificar, gestionar i resoldre conflictes en l'àmbit laboral d'empresa.
Dates:
del 01/10/2019 al 05/10/2020
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Les classes presencials finalitzen a mitjans de juliol.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona. Aula 415
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2250 €
Direcció:
Esther Guerrero Vizuete
Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
José Antonio Ferrando Morellón
Jordi Muria López
Javier López Noriega
Judit Güell Bargalló
Luis Miguel López Fabra
Fina Méndez Higuero
Sebastián De Soto Rioja
Ignasi Beltran De Heredia Ruiz
Antonio Jiménez Piquero
Albert Núñez I Quadrat
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció