Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral

Fitxa Tècnica

Codi:
EASSEDA-M1-2017-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial està en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans.

Es detecta una falta d'actualització dels alumnes una vegada han acabat els seus estudis universitaris de grau, tant mateix també de professionals del sector.

La titulació oferirà a l'alumne una actualització dels seus coneixements i una actualització de les principals novetats legislatives i jurisprudencials més actuals, i tot això sense perdre la visió pràctica de la seva aplicació.

 

simulació de judici a la classe
Adreçat a:
- Titulats en Dret, Relacions Laborals i Ocupació o Ciències del Treball, que han acabat recentment els seus estudis i busquen una formació pràctica que complementi la seva carrera universitària. - Professionals que vulguin ampliar el seus coneixements en dret laboral i perfeccionar les seves habilitats
Objectius:
Formar l'alumnat en els coneixements específics de les relacions laboral i del dret laboral i processal i oferir una formació pràctica basada en casos reals que el prepari per identificar, gestionar i resoldre conflictes en l'àmbit laboral d'empresa.
Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per a poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Curs Avançat en Assessorament Laboral


Curs Avançat de Pràctica Jurídica Laboral


 

Sortides professionals:

Assessorament laboral en les següents àrees:
- Departaments de RH
- Administració pública
- Associacions, organitzacions sense ànim de lucre o sindicats
- Exercent lliure com a graduat social o advocat laboralista

Dates:
del 19/10/2017 al 26/10/2018
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona. Aula 415
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2250 €
Direcció:
Rosa Rodríguez Sánchez
Jordi Muria López
Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
José Antonio Ferrando Morellón
Jordi Muria López
Jaime Cabeza Pereiro
Javier López Noriega
Judit Güell Bargalló
Luis Miguel López Fabra
Fina Méndez Higuero
Sebastián De Soto Rioja
Ignasi Beltran De Heredia Ruiz
Antonio Jiménez Piquero
Nicolas Lazaro Cañabate
Albert Núñez I Quadrat
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs