Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Professionals de la infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre la cura de les persones amb ferides cròniques o amb risc de patir-les.
  • Professionals de la infermeria amb possibilitats d'accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques.
  • Professionals que aspirin a ser referents en la cura de les persones amb ferides. Aquest curs els permetrà liderar diferents serveis i institucions sanitàries.
Codi:
EAFECROS-M3-2020-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Dotar a professionals d'Infermeria i de les Ciències de la Salut dels coneixements i habilitats adients per a donar l'assistència sanitària precisa a les persones amb qualsevol tipus de ferida crònica, així com adquirir competències que els permetin liderar aquest camp específic del cuidatge.
Direcció:
Alba Roca Biosca
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Francisco Pedro García Fernández
Josep Maria Petit Jornet
Pablo García Molina
Gemma Tuset Garijo
Maria Dolores Hinojosa Caballero
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Maria Teresa Solé Baiges
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
Maria Del Carmen Rodríguez Torres
José Ramon Estomba Barlerdi
Emilia Mateo Marín
Gemma Pérez Acevedo
Jordi Viadé Julià
Raul García Vidal
Elena Conde Montero
Bahaa Arefai Refai
Nadia Hanzeh Garcia
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 30/09/2020 al 15/10/2021
Horari:

Un divendres en finalitzar cada mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 (un total de 5 sessions presencials de 6 h):
13 de novembre, 12 de gener, 12 de febrer, 26 de març i 30 d'abril

Ubicació:

Campus Catalunya (Tarragona)

Preu:
1950 €
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs