Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest Diploma de Postgrau està acreditat pel Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament d'Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP).

Codi:
EAFECROS-M3-2019-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
  • Professionals de la infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre la cura de les persones amb ferides cròniques o amb risc de patir-les.
  • Professionals de la infermeria amb possibilitats d'accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques.
  • Professionals que aspirin a ser referents en la cura de les persones amb ferides. Aquest curs els permetrà liderar diferents serveis i institucions sanitàries.
Objectius:
Dotar a professionals d'Infermeria i de les Ciències de la Salut dels coneixements i habilitats adients per a donar l'assistència sanitària precisa a les persones amb qualsevol tipus de ferida crònica, així com adquirir competències que els permetin liderar aquest camp específic del cuidatge.
Itinerari formatiu:

- Fonaments per a la cura de la pell.
- Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat.
- El procés de curació de les ferides cròniques des del concepte TIME.
- Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic.
- Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença.

Sortides professionals:

- Gestors de cures.
- Professionals de referència en cures de ferides cròniques.
- Responsable d’unitats de ferides de difícil cicatrització (cròniques).
- Coordinadors de comissions en ferides de difícil cicatrització.
- Lideratge en l’àmbit de les ferides de difícil cicatrització

Dates:
del 30/09/2019 al 15/10/2020
Horari:

Un divendres en finalitzar cada mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 (un total de 5 sessions presencials de 6 h).
Dates de les sessions presencials:
- 8 de novembre 2019
- 17 de gener de 2020
- 14 de febrer de 2020
- 27 de març de 2020
- 24 d'abril de 2020

Ubicació:

Campus Catalunya (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Alba Roca Biosca
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristobal Añez Simon
Francisco Pedro García Fernández
Josep Maria Petit Jornet
Pablo García Molina
Gemma Tuset Garijo
Maria Dolores Hinojosa Caballero
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Maria Teresa Solé Baiges
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
Maria Del Carmen Rodríguez Torres
José Ramon Estomba Barlerdi
Emilia Mateo Marín
Gemma Pérez Acevedo
Jordi Viadé Julià
Raul García Vidal
Elena Conde Montero
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs