Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Aquest diploma de postgrau està acreditat pel Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament d'Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP)
Cal destacar:

L'equip docent està format per experts en ferides cròniques i membres GNEAUPP.


Sessions presencials orientades com a jornades interactives que permetran consolidar aprenentatges i adquirir habilitats pràctiques mitjançant tallers. 


Aquest programa inclou 25 hores de pràctiques en unitats de referència en tractament de ferides cròniques. centre, calendari i distribució horària personalitzats. Es podran fer pràctiques en unitats de ferides de l'Hospital de la Vall d'Hebron i la Mútua General de Terrassa (província de Barcelona), i diversos centres de la província de Tarragona. En cas necessari, s'establirà conveni amb altres centres de referència en la cura de les ferides, en zones properes a la residència dels alumnes.

Codi:
EAFECROS-M2-2018-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

Les ferides cròniques constitueixen un problema de salut pública amb un elevat cost social i econòmic,  que afecta a una amplia població, de totes les edats i requereix de diferents intervencions per assegurar tant la seva prevenció com una cura òptima de les persones que les pateixen. Estudis recents conclouen que un de cada tres professionals opina que la formació general sobre la cura de les ferides és deficient d'acord amb els coneixements actuals sobre el tema.

Aquest pla de estudis pretén formar professionals de diferents àmbits amb una base sòlida en teories, tècniques i metodologies en relació a la prevenció i cura de ferides cròniques que donin resposta a la seva elevada prevalença.

 A més dels coneixements  basats en  la millor evidència científica, es pretén aportar directrius sobre gestió i organització de l'atenció a aquests processos, així com donar eines que afavoreixin l'empoderament de pacients i cuidadors per millorar la qualitat de vida de les persones. En finalitzar el curs les persones que l'hagin cursat estaran preparades per un abordatge integral del problema.

Adreçat a:
  • Professionals de la infermeria i altres professionals de la salut interesats en aprofundir coneixements sobre la cura de les persones amb ferides cròniques o amb risc de patir-les.
  • Professionas de la infermeria amb possibilitats d'accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques.
  • Professionals que aspirin a ser referents en la cura de les persones amb ferides. Aquest curs els permetrà liderar diferents serveis i institucions sanitàries.
Objectius:
Dotar a professionals d'Infermeria i de les Ciències de la Salut dels coneixements i habilitats adients per a donar l'assistència sanitària específica a les persones amb qualsevol tipus de ferida crònica, així com adquirir competencias per els permetin liderar aquest camp específic del cuidatge.
Cursos associats:

Les cinc sessions presencials que inclou el postgrau, estan associades a cada un dels mòduls, i estan plantejades coma  jornades interactives que permetran consolidar aprenentatges, conèixer els avenços en el tractament i prevenció de ferides i adquirir habilitats pràctiques mitjançant tallers.


En aquestes sessions s'abordarà temes com ara: la infermera de pràctica avançada en ferides cròniques, la infermera en els equips multidisciplinaris de les unitats de ferides complexes i peu diabètic, fotografia clínica de ferides, e-salut, teràpia hiperbàrica i teràpia larval, apòsits, i tallers d'exploració del peu diabètic, teràpia compressiva i mesurament de l'índex turmell braç.

Sortides professionals:

  • Gestors de cures

  • Professionals de referència en cures de ferides cròniques

  • Responsable d’unitats de ferides de difícil cicatrització (cròniques)

  • Coordinadors de comissions en ferides de difícil cicatrització

  • Lideratge en l’àmbit de les ferides de difícil cicatrització

Dates:
del 01/10/2018 al 24/10/2019
Horari:

Un divendres en finalitzar cada mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 (un total de 5 sessions presencials de 6 h).
Dates de les sessions presencials:
- 9 de novembre 2018
- 18 de gener de 2019
- 1 de març de 2019
- 5 d'abril de 2019
- 24 de maig de 2019

Ubicació:

Campus Catalunya (Tarragona)

Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Alba Roca Biosca
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristobal Añez Simon
Francisco Pedro García Fernández
Josep Maria Petit Jornet
Pablo García Molina
Gemma Tuset Garijo
Dolores Hinojosa Caballero
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Maria Teresa Solé Baiges
Esther Bru Camarasa
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
Maria Del Carmen Rodríguez Torres
José Ramon Estomba Barlerdi
Emilia Mateo Marín
Gemma Pérez Acevedo
Jordi Viadé Julià
Raul García Vidal
Elena Conde Montero
Marta Ferrer Solà
Especificació durada:
315 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Entitats col·laboradores:

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas

Temari del curs

Inscripció