Diploma de Posgrado en Salud Mental Colectiva

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. LES RESPOSTES CLÍNIQUES I SOCIALS A LA QÜESTIÓ DE LA SALUT MENTAL. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

18 hores presencials + 12 hores no presencials
Història de la bogeria i de la Reforma Psiquiàtrica (Rafael Huertas)

 • La història de la bogeria i les seves vinculacions amb les pràctiques actuals en el camp de la salut mental. Anàlisi de les vinculacions històriques entre societat i bogeria.
 • De com les societats s'han relacionat i es relacionen amb el sofriment mental i la "diferència".
 • Itineraris conceptuals: de la "bogeria" a el "trastorn mental".
 • De la biopolítica i altres polítiques. La relació estat / salut mental.
 • Les grans reformes i els seus antecedents històrics, socials, mèdics.


De-construcció analítica de la reforma psiquiàtrica. Passos cap a la necessitat d'una reforma en moviment constant (Manuel Desviat)
 • Anàlisis de les articulacions hegemòniques de l'aproximació biomèdica
  1. De la biopolítica i altres polítiques. La relació societat/salut mental
  2. Les grans reformes i els seus antecedents històrics, socials, mèdics


Una primera introducció al camp de la Salut Col·lectiva (Manuel Desviat)
 • Altres pràctiques, altres horitzons possibles en el camp de la salut.

Mòdul:
M2. UNA REVISIÓ CRÍTICA DELS MODELS ACTUALS D'ATENCIÓ EN SALUT MENTAL
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

35 hores presencials + 15 hores no presencials
El desenvolupament d'altres models possibles que inclouen l'abordatge proposat des del camp de las ciències psi i les ciències socials (Martín Correa-Urquiza/Angel Martinez)

 • Primers aportacions des de l'antropologia mèdica.


Altres clíniques, altres posicionaments (Fernándo Colina/Laura Martín)
 • Subjectivisme crític, una resposta als manuals diagnòstics. Les violències del diagnòstic. Cap a una clínica ampliada.
 • Una revisió crítica dels models actuals d'Atenció en Salut Mental II


Psiquiatria Crítica (Alberto Ortiz)
 • Latrogènies del model actual. Alternatives en la pràctica diària.


Rehabilitació psicosocial? (Sara Toledano)
 • Model mèdic i model social. Els valors de la filosofia de rehabilitació i la seva necessària transformació des d'una òptica de Salut Mental Col·lectiva.

Mòdul:
M3. SALUT MENTAL COL·LECTIVA 1: PARTICIPACIÓ, INCLUSIÓ ACTIVA I CIUTADANIA
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

35 hores presencials + 15 hores no presencials
Col·lectiu i singular (Angels Vives/Angel Martínez)

 • Significacions i sentits socials/culturals del que entenem per col·lectiu.
 • El col·lectiu en el camp de la salut.
 • La noció de allò col·lectiu a través del temps.
 • La construcció de la singularitat.


De la Salut Col·lectiva a la Salut Mental Col·lectiva (Martín Correa-Urquiza/ Asun Pie Balaguer/Javier Segura)
 • Intervenció multidisciplinar de la retòrica a la posada en pràctica de processos participatius en Salut mental.
 • El concepte de Salut Mental Col·lectiva. Teoria que és pràctica i viceversa.
 • Intervenció multidisciplinar: L'elaboració compartida i complementària de la terapèutica.


Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental (Martín Correa-Urquiza/Asun Pie Balaguer)
 • El treball en xarxa amb els recursos comunitaris de l'àmbit de la cultura, l'oci i la participació ciutadana.


Moviments socials i salut mental (Fernando Alonso)
 • Lo social i lo comunitari han de ser elements deslligats de les captures nosològiques de la clínica biomèdica?


Una inclusió social activa. L'activisme possible en las persones amb problemes de salut mental (Fernando Alonso/Sara Toledano)
 • La dimensió política de la salut i la dimensió saludable de la política

Mòdul:
M4. SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2: EIXOS PER A UNA RECUPERACIÓ POSSIBLE
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

35 hores presencials + 15 hores no presencials
Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de novesmodalitats que plantegen la revalorització del subjecte com a eix de la seva recuperació terapèutica (Àngels Vives)

 • Eines per al treball en grup.
 • La construcció/generació d'aparells de ressonàncies per a lo grupal/comú/col·lectiu.


Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus propis itineraris de recuperació (Federico Suárez/Col·lectius activistes en salut mental)
 • Dinàmiques de participació.
 • La noció de grup.
 • Treball en grup. Dels rols possibles.
 • La relació en els cuidats.


Estratègies profanes i models de autoatenció, cap a una revalorització dels sabers subjectius de l'aflicció (Martín Correa-Urquiza)
 • Eines i tecnologies terapèutiques com a resultat d'una elaboració col·lectiva entre afectats, familiars i professionals. (Martín Correa-Urquiza)
 • Desemmalaltir la identitat. Cap a una arqueologia de la subjectivitat.
 • La noció de "Agency" (A.Gramsci) com la capacitat d'actuar del subjecte.
 • Territoris liminars com a generadors de noves identitats, noves pràctiques saludables.
 • Espais que estan més enllà de la semàntica mèdica. Els vincles més enllà de les etiquetes diagnòstiques.


Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària entre rols i funcions en salut mental (Martín Correa-Urquiza)
 • La dimensió simbòlica del cos y les seves narratives. Usos polítics del cos.
 • Diversitat funcional i salut mental. De comorbilitats o experiències radicals de la diferencia.


El treball amb les institucions i l'exercici de la ciutadania (Hector Luna)
 • Marc d'acció i construcció compartida de les estratègies d'abordatge.


Una atenció basada en els drets humans (Ana Carralero)
 • Per què les DH són una assignatura pendent? Violència, Patiment i Maltractament en les Institucions

Mòdul:
M5. TALLERS VIVENCIALS-PARTICIPATIUS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

18 hores presencials + 12 hores no presencials
Teatre i salut mental. (Antonio Rodríguez Masegossa)

 • Teatre i salut mental.
 • Taller/experiència per reflexionar corporalment sobre:
  1. La complexitat del fenomen del sofriment mental i les persones que ho pateixen.
  2. La complexitat de les relacions entre els treballadors professionals i les institucions en les quals s'emmarca la seva labor.
 • La dimensió corporal.
 • La dimensió expressiva.
 • Posar-se en la pell dels altres.
 • El teatre de l'oprimit i altres tècniques possibles.


Artes i salut mental
 • Vulnerabilitat i creativitat.
 • Desterapeutizar les arts. La dimensió col·lectiva i política de l'artístic.
 • Processos col·lectius creatius. La perfomance artística com a instància reivindicativa.
 • Des emmalaltir identitats II.

Mòdul:
M6. PENSAR I CONSTRUIR LA SALUT DES DE LO SOCIAL I LO CULTURAL
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

18 hores presencials + 12 hores no presencials
Antropologia de la bogeria. Psiquiatria Transcultural (Angel Martinez/Martín Correa-Urquiza)

 • Narratives, experiències i contextos.
 • Lo terapèutic d'eines no inicialment terapèutiques.


Pedagogia Crítica i salut mental (Asun Pie)
 • Quin paper té l'educació en la generació de pràctiques i teories alternatives...?


Cos i bogeria: Experiències encarnades i corporalitat (Asun Pie)
 • Territoris d'alteritat i salut mental col·lectiva.
 • Transsexualitats.
 • Pedagogia crítica en salut mental.
 • Cos i bogeria: Experiències encarnades i corporalitat.


Adolescència, joventut i salut mental (Federico Suárez)
 • De la construcció col·lectiva i participativa de bones pràctiques en salut mental adolescent. De l'evitació dels serveis. Raons i propostes per a millors pràctiques.


Processos participatius amb joves i adolescents en el camp de la salut mental
 • Estratègies profanes per afrontar l'adversitat.
 • Eines: Guia de Bones pràctiques en salut mental adolescent.

Mòdul:
M7. EXPERIÈNCIES INNOVADORES EN L'ÀMBIT DE LA SALUD MENTAL/TERRITORIS DE L'ALTERITAT
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

28 hores presencials + 12 hores no presencials
Ràdio i comunicació i salut mental (Ràdio Nikosia)

 • La possibilitat del dir. La dimensió política lligada a la possibilitat de la paraula articulada i difosa.
 • La ràdio com a espai per a la paraula vetllada.
 • L'empoderament i altres conseqüències directes del fer radiofònic. El feedback radiofònic/comunicacional i l'autoestima.
 • La creació col·lectiva de continguts i pràctiques.
 • Nous contextos de possibilitat per a la bogeria.


Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital Psiquiàtric a Argentina (Alfredo Olivera, psicòleg i fundador de la Colifata)
 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental.
 • Contextos per a la singularitat.


Experiències, idees i organitzacions més enllà de les nostres fronteres (Sara Toledano)
 • Donar-li un lloc a les veus en salut mental. Eines i treballs en grup.
 • Enfocaments col·laboratius i dialògics.


Oci, Salut Mental i Diversitat Funcional (Edgar Viñals)
 • La noció d'oci a debat. De entretenir a conscienciar?

Mòdul:
PROJECTE FI DE DIPLOMA EN SALUT MENTAL
ECTS:
2
Durada:
50 h.
Contingut:

L'Avaluació estarà vinculada a dues qüestions centrals:

 1. La realització de dos treballs escrits.
 2. La presencialitat. Per aprovar el curs cal assistir almenys al 80% de les sessions. En cas que l'alumne tingui dificultats per aconseguir aquest 75% hi ha la possibilitat de realitzar un treball alternatiu a conversar amb la direcció acadèmica del curs.


 1. Cadascun d'aquests dos treballs tindrà una validesa de 5 punts sobre 10.


Treball 1:
Realització d'un informe / assaig analític sobre una experiència que es desenvolupi actualment en el camp de la salut mental col·lectiva. La proposta és contactar amb alguna de les entitats que porten endavant aquestes experiències i desenvolupar una tasca d'observació / participació per després construir el relat.

Des del Postgrau plantegem la possibilitat de visitar la Cooperativa Aixec, l'Associació Sarau, l'Associació activament, L'Associació Soci Cultural Ràdio Nikosia, L'Associació Emilia., Entre d'altres. No obstant això, el treball pot fer-se a partir d'una altra que cregueu convenient i considerem conjuntament com a possible.

Es tracta de fer de dos a quatre visites a l'experiència. Observar, participar, entrevistar; i desenvolupar un informe / assaig crític sobre l'esdevenir de la mateixa. Alhora, és important que, més enllà de la dimensió descriptiva, realitzem una anàlisi crítica dels conceptes i idees fonamentals que guien el funcionament de l'experiència. L'important és accedir a la possibilitat de vivenciar i conèixer en profunditat les seves dinàmiques i eines. L'important és observar / participar de l'experiència a la llum de la bibliografia i els elements teòrics plantejats en les diferents sessions del postgrau.

Aquest treball tindrà un mínim de 12 pàgines. Interlineat simple. Incloent la Bibliografia.

Treball 2:
Realització d'un projecte d'intervenció / participació en el camp de la salut mental col·lectiva. La intenció és que cada alumne desenvolupi una proposta general-amb les seves definicions, objectius, dinàmiques i eines en joc que, arribat el cas, pugui desenvolupar-se. És possible plantejar aquest treball a partir de la realització d'un projecte nou, o pot proposar en termes de remodelació o reorientació d'un ja existent. Estiguem atents al fet que l'important, no és tant l'activitat en si mateixa que dóna centre / eix al projecte, sinó les formes a partir de les quals s'articulen les pràctiques. És a dir, l'ús d'estratègies col·lectives, participatives en el desenvolupament del projecte.

Aquest treball tindrà un mínim de 15 pàgines. Interlineat simple.

Per a tots dos projectes comptaran amb un tutor/a que s'assignarà. Seran els/les directors acadèmics del postgrau: Ángel Martínez Hernáez, Asun Pie Balaguer, Àngels Vives i Martín Correa-Urquiza.

Mòdul:
TUTORIES SALUT MENTAL COL·LECTIVA
Durada:
20 h.
Contingut:

La direcció del curs establirà reunions de tutoria periòdiques amb l'alumnat, en les quals es farà al seguiment de l'aprenentatge i es valorarà el desenvolupament del curs.