Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul I: Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 • Adquisició de segones llengües i llengües estrangeres (2 ECTS)
 • Metodologia de l'ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (2 ECTS)
 • Anàlisi i producció de materials d'ELE (2 ECTS)
 • Documents de referència per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Mòdul II: El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 • El lèxic en ELE (2 ECTS)
 • La gramàtica en ELE (2 ECTS)
 • La pragmàtica comunicativa i intercultural en ELE (2 ECTS)
 • La pronunciació en ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Mòdul III: Recursos i eines per a l'ensenyament d'ELE
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 • Gestió de l'aula d'ELE (2 ECTS)
 • Les dinàmiques de joc en classe d'ELE (2 ECTS)
 • Aplicació de les TIC en ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Projecte final de diploma / de primer any de màster
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Programació d'una Unitat Didàctica (3 ECTS)
Mòdul:
Pràctiques professionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
40 hores de col·laboració en un centre especialitzat, més l'elaboració d'una memòria de pràctiques.

Inscripció