Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Codi:
EPEELEVL-I7-2017-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.

Objectius:

Capacitar l'estudiantat per a enfrontar-se amb èxit a la seva vida professional com a docent d'espanyol a estrangers, donant-los les eines adients i la formació especialitzada que no han rebut al llarg de les seves carreres, més orientades cap a la recerca i els continguts filològics (en el cas dels llicenciats o graus en Hispàniques) o de continguts no específics, en el cas d'altres llicenciatures o graus.

Sortides professionals:

1. Professor d’espanyol a centres d’ensenyament de llengües a l’estat espanyol, tant privats com oficials (Instituto Cervantes, Escola Oficial d’Idiomes, Servei Lingüístic, etc.).
2. Professor d’espanyol a l’estranger a centres tant privats com públics.
3. Lectorats d’espanyol en universitats estrangeres.
4. Possibilita l’accés a places de llengua espanyola a l’ensenyament secundari.
5. Responsable d’aules d'acollida (castellà) a centres de primària i secundària.
6. Mediador cultural en organismes públics o privats.
7. Món del turisme.

Dates:
del 16/10/2017 al 15/09/2018
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
30 ECTS
Preu:
1800 €
Direcció:
Esther Forgas Berdet
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Esther Forgas Berdet
Maria Bargalló Escriva
Alicia Madrona Cao
Rosa Mateu Serra
José Antonio Moreno Villanueva
Sandra Iglesia Martin
Antoni Nomdedeu Rull
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

El Diploma d'Especialització és un títol propi de postgrau de la Universitat Rovira i Virgili, centre examinador dels exàmens DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) i entitat avaluadora de les institucions que sol·liciten l'acreditació del "Instituto Cervantes". El títol que s'obté està reconegut nacional i internacionalment.

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Enllaços d'interès:


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs