Diploma d'Especialització en Educació Sistèmica Multidimensional

Fitxa Tècnica

Codi:
EDESMEP-I2-2015-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

  • Diplomatura o Graduat d'Educació Social, Diplomatura o Graduat de Mestres, Llicenciatura o Graduat en Pedagogia, Llicenciatura o Graduat en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia i a altres llicenciatures i graduats.
  • Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superior de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres)

Objectius:

  • Conèixer els antecedents i fonaments teòrics del paradigma sistèmic aplicat a l'educació.
  • Proporcionar una formació personal reflexiva al voltant de l'educació sistèmica i les diferents metodologies psicopedagògiques, posant èmfasi en la vivència personal, la intervenció professional i la preparació de formadors i assessors.
  • Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

Dates:
del 06/10/2015 al 26/09/2016
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tarragona) i Centre de Formació Permanent (Reus)
Impartició:
presencial
Durada:
300 h (30 ECTS)
Preu:
1900 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Coordinació acadèmica:
Carles Parellada Enrich
Docents:
Carles Parellada Enrich
José Miguel Jiménez González
Ángel-Pío González Soto
Meritxell Cano Autet
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Jordi Vilaseca I Brugueras
Margarita Cordero Ayuso
Maria Enedina Fuertes Martínez
Mercè Traveset Vilaginés
Sílvia Palou I Vicens
Xavi Garriga Mora
Marta Portero Tresserra
Xavier Vaquero Isart
Montserrat Fusalba Moragas
Francesca Vela Carmona
M. Dolors Sánchez Grané
Montserrat Navarro Ruiz
Laura Cortés Martín
Jordi Usurriaga Safont
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs