Diploma d'Especialització en Educació Sistèmica Multidimensional

Fitxa Tècnica

Codi:
EDESMEP-I2-2015-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomatura o Graduat d'Educació Social, Diplomatura o Graduat de Mestres, Llicenciatura o Graduat en Pedagogia, Llicenciatura o Graduat en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia i a altres llicenciatures i graduats.
Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superior de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres)
Objectius:
1. Conèixer els antecedents i fonaments teòrics del paradigma sistèmic aplicat a l'educació.

2. Proporcionar una formació personal reflexiva al voltant de l'educació sistèmica i les diferents metodologies psicopedagògiques, posant èmfasi en la vivència personal, la intervenció professional i la preparació de formadors i assessors.

3. Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.
Dates:
del 06/10/2015 al 26/09/2016
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tarragona) i Centre de Formació Permanent (Reus)
Impartició:
presencial
Durada:
300 h (30 ECTS)
Preu:
1900 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Coordinació acadèmica:
Carles Parellada Enrich
Docents:
Carles Parellada Enrich
José Miguel Jiménez González
Ángel-Pío González Soto
Meritxell Cano Autet
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Jordi Vilaseca I Brugueras
Margarita Cordero Ayuso
Maria Enedina Fuertes Martínez
Mercè Traveset Vilaginés
Sílvia Palou I Vicens
Xavi Garriga Mora
Marta Portero Tresserra
Xavier Vaquero Isart
Montserrat Fusalba Moragas
Francesca Vela Carmona
M. Dolors Sánchez Grané
Montserrat Navarro Ruiz
Laura Cortés Martín
Jordi Usurriaga Safont
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
Antecedents i referents teòrics de la visió sistèmica
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:
70 hores presencials + 30 hores semipresencials
1.1. REFERENTS DEL PARADIGMA SISTÈMIC

1.1.1. Teoria General de Sistemes i cibernètica
1.1.2. La Teoria de la comunicació
1.1.3. Teories de l'aprenentatge, el constructivisme
1.1.4. Paradigma de la complexitat
La teoria de sistemes aplicada a l'educació

1.2. APORTACIONS DE LA NEUROCIÈNCIA I DE LES INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L'EDUCACIÓ

1.2.1. Introducció bàsica a la Neurociència
Funcions cognitives i executives
Introducció a la Neuroplasticitat, Neurociència i Aprenentatge Múltiple
Bases biològiques de la intel.ligència
Genètica i intel.ligència
El que no està en els gens
Neuroeducació
Aportacions de la física moderna

1.2.2. Definicions de intel.ligència
Teories de la Intel.ligència
Memòria, aprenentatge i intel.ligència
Intel.ligència i medi ambient
Intel.ligència animal
Lòbuls prefrontals i intel.ligència

1.2.3. Les intel.ligències múltiples d'Howard Gardner
Coneixement i comprensió les Intel.ligències Múltiples.
Pensament convergent i divergent.
Agrupació de les diverses intel.ligències i models d'actuació .


1.3. CONTRIBUCIÓ DELS ÀMBITS TERAPÈUTICS A L'EDUCACIÓ

1.3.1. Les aportacions bàsiques de la Psicoanàlisi Teories de l'aparell psíquic.
L'inconscient freudià i els seus abordatges.
Mecanismes de defensa.
L'inconscient col.lectiu de Jung
Influències del psicoanàlisi a l'educació

1.3.2. La corrent humanista dins la psicoteràpia.
Les teories de la personalitat segons els autors més rellevants de la psicologia humanista.
El desenvolupament del potencial humà a l'educació.
La construcció de la identitat i la alteritat
El pensament simbòlic i la construcció d'universos personals i col.lectius.
Mòdul:
Educació sistèmica multidimensional. Nou Paradigma Educatiu
ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:
81 hores presencials + 29 hores semipresencials
2.1. ESTRUCTURES I PAUTES EN LES RELACIONS FAMILIARS

2.1.1. L'aportació de les Constel.lacions familiars a l'educació.
Les lleis que regeixen els sistemes humans.
Ordres i desordres en les relacions familiars.

2.1.2. L'evolució de la consciència, tipus de consciència en els sistemes humans.
2.1.3. Les relacions i els vincles.
2.1.4. Lleialtats sistèmique
2.1.5. Principis d'una relació d'ajuda eficaç.

2.2. L'EDUCACIÓ SISTÈMICA, UNA EDUCACIÓ CENTRADA EN LES RELACIONS I ELS VINCLES

2.2.1. Ubicació i ordre de tots els sistemes i subsistemes que intervenen en l'educació.
Aliances entre centres educatius i família.
Organització d'equips i jerarquies
Problemes d'aprenentatge i dinàmiques familiars.
Claus de cohesió social i convivència a la xarxa educativa.

2.2.2. El conflicte i els seus abordatges.
2.2.3. Els vincles educatius i les seves característiques.
Els vincles generacionals i la seva influencia en l'educació.
Equilibris i desequilibris en els vincles educatius.
Educar en xarxa.

2.2.4. Eines metodològiques per l'estudi dels sistemes, genograma, fotograma, autobiografia, etc. Treball personal
2.2.5. Educació formal i Educació no formal
2.2.6. Els camps emocionals i l'educació. L'Educació Emocional Sistèmica.
Dimensions emocionals i contextos
Tipus de sentiments.


2.3. EL PERFIL DEL EDUCADOR SISTÈMIC

2.3.1. El líder sistèmic. Perfil i competències
2.3.2. Sistema d'actituds del docent
2.3.3. Tutor sistèmic
2.3.4. Autoritat Amorosa

2.4. COMPETÈNCIES CURRÍCULARS I EDUCACIÓ SISTÈMICA

2.4.1. El concepte de competències des de la visió sistèmica.
2.4.2. Models d'aprenentatge sistèmic.
2.4.3. Programació transversal de les competències emocionals

2.5. L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DES DE LA MIRADA SISTÈMICA

2.5.1. Les arrels familiars, dignitat i Identitat.
2.5.2. Implicacions sistèmiques dels problemes de conducta, negativisme, hiperactivitat, atenció dispersa desmotivació. Estratègies d'intervenció.
2.5.3. L'avaluació des de l'educació sistèmica
2.5.4. Les intel.ligències múltiples aplicades a l'aula
2.5.5. Els àmbits de l'educació no formal des de la mirada sistèmica
Mòdul:
Eines, experiències i pràctiques d'aplicació educació sistèmica multidimensional
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
36 hores presencials + 14 hores semipresencials
3.1. EINES i EXPERIÈNCIES D'APLICACIÓ PRÀCTICA DE L'EDUCACIÓ SISTÈMICA A DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

3.1.1. Recursos per la Consciència Corporal: la dimensió sistèmica del cos.
El lloc del cos a l'escola
3.1.1. Models d'organització i gestió de centres visió sistèmica i protocols
3.1.2. Propostes d'activitats sistèmiques, infantil, primària, secundària, tutors sistèmica, altres; música i art.
3.1.3. Treball per projectes en ES i la seva didàctica
3.1.4. Recursos sistèmics, contes, metàfores, teatre etc.
Mòdul:
Treball personal, línia de vida i biografia personal
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
30 hores presencials + 10 hores semipresencials
4.1. SÍNTESI DEL TREBALL PERSONAL I PROFESSIONAL

4.1.1. Elaboració de genogrames, fotogrames, autobiografies i treball de gestió emocional personal.