Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat

Fitxa Tècnica

Codi:
CDEIEP-I6-2020-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones sense titulació universitària, procedents de Cicles Formatius de Grau Superior.
Psicòlegs, pedagogs, mestres, logopedes, psicopedagogs, diplomats en infermeria, educadors socials i fisioterapeutes.
Objectius:
· Comprendre en profunditat el procés de desenvolupament i maduració del nen.
· Assolir coneixements, teories i competències pràctiques per a treballar la psicomotricitat a nivell preventiu i educatiu dels 0 als 7 anys.
Dates:
del 02/10/2020 al 02/03/2021
Horari:
Divendres de 18 a 21 h. Pràctiques segons centres a concretar. Classes presencials fins a l'últim cap de setmana de febrer de 2017 Pràctiques fins a finals de març de 2017. Presentació del treball fins al 27 de maig de 2017.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
9 ECTS
Preu:
625 €
Coordinació acadèmica:
Cori Camps Llauradó
Docents:
Cori Camps Llauradó
Carmen Mateu Zaforas
Misericòrdia Olesti Calvet
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Ana Mériz Atarés
Contacte:
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció