Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat

Fitxa Tècnica

Codi:
CDEIEP-I5-2016-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones sense titulació universitària, procedents de Cicles Formatius de Grau Superior.
Psicòlegs, pedagogs, mestres, logopedes, psicopedagogs, diplomats en infermeria, educadors socials i fisioterapeutes.
Objectius:
· Comprendre en profunditat el procés de desenvolupament i maduració del nen.
· Assolir coneixements, teories i competències pràctiques per a treballar la psicomotricitat a nivell preventiu i educatiu dels 0 als 7 anys.
Dates:
del 30/09/2016 al 27/05/2017
Horari:
Divendres de 18 a 21 h. Pràctiques segons centres a concretar. Classes presencials fins a l'últim cap de setmana de febrer de 2017 Pràctiques fins a finals de març de 2017. Presentació del treball fins al 27 de maig de 2017.
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
0 ECTS
Preu:
625 €
Coordinació acadèmica:
Misericòrdia Camps Llauradó
Docents:
Misericòrdia Camps Llauradó
Carmen Mateu Zaforas
Misericòrdia Olesti
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Marina Fortuny Llorach
Ana Mériz Atarés
Estefania Morató Gomis
Informació addicional:
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Temari del curs